Sprawy o podział majątku

Kancelaria specjalizuje się w sprawach o podział majątku po rozwodzie, a także o rozdzielność majątkową z datą wstecz. 

Sprawy o podział majątku po rozwodzie należą do kategorii trudnych i długotrwałych.

Przyczyny komplikacji i przewłoki postępowania bywają różne. Częstokroć, są nimi niewłaściwie sformułowany wniosek o podział majątku wspólnego, lub spóźnione powołanie właściwych dowodów. W braku prawidłowego sformułowania swych roszczeń, strona często bywa niezadowolona z końcowego efektu postępowania. W przypadku sporów o to, czy dana rzecz została nabyta ze środków z majątku wspólnego czy z majątku osobistego małżonka - pomoc kancelarii bywa wręcz nieoceniona. 


kancelaria kraków

Podział majątku po rozwodzie, to kategoria spraw sądowych, wymagających nie tylko doskonałej znajomości przepisów, posiadania wiedzy na temat zasad wycen składników majątkowych, ale i posiadania pomysłu na takie poprowadzenie sprawy, by nie trwała ona wiecznie.
radca prawny Michał PodolecRadca prawny kraków


Zakres usług:Sporządzamy i opiniujemy umowy o podział majątku wspólnego.Reprezentujemy Klientów w sprawach sądowych o podział majątku wspólnego po rozwodzie.Zajmujemy się sprawami o ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym.Inicjujemy sprawy ukierunkowane na zabezpieczenie majątku przed roztrwonieniem lub jego ukryciem.Doradzamy i reprezentujemy w sprawach o rozliczenie nakładów poniesionych z majątku wspólnego na majątek osobisty, oraz z majątku osobistego na majątek wspólny.Prowadzimy sprawy ukierunkowane na dopuszczenie do współposiadania majątku wspólnego i o rozliczenie pożytków z tytułu korzystania z majątku wspólnego "ponad udział".Zapewniamy wsparcie prawne w negocjacjach zmierzających do ugodowego podzielenia majątku wspólnego.

Radca prawny kraków


Sposoby podziału majątku:


Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami powstaje z mocy ustawy wspólność majątkowa, o ile nie została wcześniej zawarta umowa majątkowa (intercyza).  

Wspólność ustawowa jest małżeńskim ustrojem majątkowym, który powoduje powstanie majątku wspólnego małżonków obok równolegle istniejących majątku osobistego męża oraz majątku osobistego żony.

To co wchodziło w skład majątku wspólnego na dzień ustania wspólnoty majątkowej małżeńskiej - może być przedmiotem podziału. Ponadto w ramach tego rodzaju spraw, możliwym jest czynienie rozliczeń roszczeń m.in. z tytułu nakładów poczynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty (i vice versa) i roszczeń z tytułu posiadania danej rzeczy.


Podział majątku po rozwodzie, może zostać przeprowadzony u notariusza lub przed sądem.

Każdy z tych sposób ma swoje plusy i minusy. Podział majątku u notariusza, może odbyć się wyłącznie gdy małżonkowie są zgodni co do składu swojego majątku, jego wartości oraz sposobu podziału. 

W przypadku braku porozumienia, by dokonać podziału majątku po rozwodzie koniecznym będzie złożenie w sądzie stosownego wniosku.

Sąd dokonując podziału majątku, może postanowić o fizycznym podziale rzeczy objętej współwłasnością, może także przyznać rzecz jednemu z małżonków z obowiązkiem spłaty drugiego, lub postanowić o jej sprzedaży i podziale tak uzyskanej sumy między małżonków.
Koszt porady prawnej


Koszt reprezentacji:


Koszt porady prawnej w sprawie o podział majątku wspólnego wynosi 150 PLN brutto.

Przyjmujemy płatności gotówką, oraz kartami: Visa, Mastercard, Maestro, Americanexpress, Vpay, Apple pay.

Usługi prawne online rozliczamy systemem PayPal, Przelewy24 lub przelewem tradycyjnym.


Przedział cen bywa różny i zależy m.in. od długości trwania sprawy, ilości rozpraw itd.

Koszt reprezentacji w sprawie o podział majątku wynosi od 1.800 PLN.

Konkretną wycenę usługi przedstawiamy na pierwszym spotkaniu z Klientem. 

Drukuj

kancelaria@krmp.pl | +48 606 89 77 39 | +48 698 88 74 84 | 12 357 15 10 | Czarnowiejska 8/1, 31-126 Kraków | oddział: Franciszka Stefczyka 25, 32-070 Czernichów