Podział majątku

Kancelaria specjalizuje się w sprawach o podział majątku po rozwodzie, a także o rozdzielność majątkową z datą wstecz. 


kancelaria kraków

Podział majątku po rozwodzie, to kategoria spraw sądowych, wymagających nie tylko doskonałej znajomości przepisów, posiadania wiedzy na temat zasad wycen składników majątkowych, ale i posiadania pomysłu na takie poprowadzenie sprawy, by nie trwała ona wiecznie.
radca prawny Michał Podolec

W jaki sposób można podzielić majątek?

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami powstaje z mocy ustawy wspólność majątkowa, o ile nie została wcześniej zawarta umowa majątkowa (intercyza).  

Wspólność ustawowa jest małżeńskim ustrojem majątkowym, który powoduje powstanie majątku wspólnego małżonków obok równolegle istniejących majątku osobistego męża oraz majątku osobistego żony.

To co wchodziło w skład majątku wspólnego na dzień ustania wspólnoty majątkowej małżeńskiej - może być przedmiotem podziału. Ponadto w ramach tego rodzaju spraw, możliwym jest czynienie rozliczeń roszczeń m.in. z tytułu nakładów poczynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty (i vice versa) i roszczeń z tytułu posiadania danej rzeczy.


Podział majątku po rozwodzie, może zostać przeprowadzony u notariusza lub przed sądem.

Każdy z tych sposób ma swoje plusy i minusy. Podział majątku u notariusza, może odbyć się wyłącznie gdy małżonkowie są zgodni co do składu swojego majątku, jego wartości oraz sposobu podziału. 

W przypadku braku porozumienia, by dokonać podziału majątku po rozwodzie koniecznym będzie złożenie w sądzie stosownego wniosku.

Sąd dokonując podziału majątku, może postanowić o fizycznym podziale rzeczy objętej współwłasnością, może także przyznać rzecz jednemu z małżonków z obowiązkiem spłaty drugiego, lub postanowić o jej sprzedaży i podziale tak uzyskanej sumy między małżonków.


  • udzielamy porad prawnych w sprawach majątkowych małżeńskich,
  • zapewniamy kompleksową reprezentację w sprawach o podział majątku wspólnego,
  • dochodzimy ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym, 
  • pomagamy zabezpieczyć majątek przed jego trwonieniem lub ukryciem,
  • pomagamy uzyskać zwrot nakładów poniesionych z majątku wspólnego na majątek osobisty, oraz z majątku osobistego na majątek wspólny,
  • dochodzimy roszczeń z tytułu posiadania rzeczy z pominięciem współwłaściciela.

Sprawy o podział majątku po rozwodzie należą do kategorii trudnych i długotrwałych.

Przyczyny komplikacji i przewłoki postępowania bywają różne. Częstokroć, są nimi niewłaściwie sformułowany wniosek o podział majątku wspólnego, lub spóźnione powołanie właściwych dowodów.

W braku prawidłowego sformułowania swych roszczeń, strona często bywa niezadowolona z końcowego efektu postępowania.

W przypadku sporów o to, czy dana rzecz została nabyta ze środków z majątku wspólnego czy z majątku osobistego małżonka - pomoc kancelarii bywa wręcz nieoceniona. 

Poziom komplikacji spraw o podział majątku wspólnego bywa różny. Z powyższych względów trudno jest oferować usługę reprezentacji na podstawie sztywnego cennika.

Konkretną wycenę za usługę przedstawimy po pierwszym spotkaniu, po wstępnej analizie sprawy.

Z reguły stosujemy mieszany system rozliczeń, tj. za pierwsze, najbardziej czasochłonne czynności rozliczamy się wg ryczałtowego wynagrodzenia, zaś za czynności których ilości nie sposób z góry założyć (np.: ilości rozpraw) - według stawki godzinowej.

Poza reprezentacją w sporach sądowych o podział majątku, oferujemy także usługi sporządzania i opiniowania umów o podział majątku wspólnego. 

Zapewniamy także prawne wsparcie w negocjacjach zmierzających do ugodowego zakończenia sprawy o podział majątku wspólnego po rozwodzie. 


 

Drukuj

kancelaria@krmp.pl | +48 606 89 77 39 | +48 698 88 74 84 | 12 357 15 10 | Czarnowiejska 8/1, 31-126 Kraków | oddział: Franciszka Stefczyka 25, 32-070 Czernichów

Drogi Użytkowniku, prosimy o akceptację naszej polityki prywatności i cookies. Administratorem danych osobowych jest: Kancelaria Radcowska Michał Podolec, Czarnowiejska 8/1, 31-126 Kraków, rodo@krmp.pl. Przetwarzamy dane, które Użytkownik ujawni w trakcie rejestracji lub wysyłania wiadomości, a także dot. analityki ruchu (m.in. IP, lokalizacja itd.). Dane przetwarzamy m.in. w celu: świadczenia usług drogą elektroniczną, bezpieczeństwa IT. Użytkownik ma prawo: dostępu, poprawiania, usuwania swych danych, sprzeciwu i wycofania zgody na przetwarzanie, "bycia zapomnianym", przenoszenia danych, złożenia skargi do organu nadzorczego. By skorzystać z tych praw napisz na: rodo@krmp.pl. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika, lub słuszny interes Administratora (prawo do marketingu bezpośredniego i ochrony systemów IT). Dane są przekazywane os. trzecim i do państw trzecich w tym m.in. podmiotów realizujących płatności, archiwizację danych, hosting, księgowość. Dane przetwarzamy m.in. dopóki Użytkownik korzysta z naszych usług. Administrator profiluje Użytkowników dla celów VAT pod względem: lokalizacji, statusu przedsiębiorcy. Podanie danych jest dobrowolne. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Strony wymaga podania danych. Więcej szczegółów dostępnych jest w polityce prywatności oraz w polityce cookies.