Podział majątku nie zawsze musi następować wedle zasady fifty - fifty.
Problemem spraw o podział majątku jest to, że trwają one zdecydowanie za długo. Alternatywą bywają umiejętnie przeprowadzone negocjacje i zawarcie umowy o podział majątku.
Poprzedni
Następny

Kancelaria specjalizuje się w sprawach o podział majątku po rozwodzie, a także o rozdzielność majątkową z datą wstecz. 

Sprawy o podział majątku po rozwodzie należą do kategorii trudnych i długotrwałych.

Przyczyny komplikacji i przewłoki postępowania bywają różne. Częstokroć, są nimi niewłaściwie sformułowany wniosek o podział majątku wspólnego, lub spóźnione powołanie właściwych dowodów. W braku prawidłowego sformułowania swych roszczeń, strona często bywa niezadowolona z końcowego efektu postępowania. W przypadku sporów o to, czy dana rzecz została nabyta ze środków z majątku wspólnego czy z majątku osobistego małżonka – pomoc kancelarii bywa wręcz nieoceniona. 

Podział majątku po rozwodzie, to kategoria spraw sądowych, wymagających nie tylko doskonałej znajomości przepisów, posiadania wiedzy na temat zasad wycen składników majątkowych, ale i posiadania pomysłu na takie poprowadzenie sprawy, by nie trwała ona wiecznie.
Kancelaria Kraków
Michał Podolec
radca prawny

Porada prawna w sprawie o podział majątku

Umów się przez Internet z radcą lub adwokatem

Termin spotkania / teleporady z naszymi  prawnikami można zarezerwować przez Internet.

Koszt porady prawnej u adwokata lub radcy prawnego wynosi 250 PLN brutto.

Za usługę zapłacić można gotówką i kartą. Płatności obsługuje także system Przelewy24.

Gdy sprawa jest niecierpiąca zwłoki (m.in. gdy został doręczony pozew), w przypadku braku dostępnych terminów, prosimy o kontakt telefoniczny.

Umów się na spotkanie 1

Sprawy prowadzone w sądzie

Jeżeli sprawa o podział majątku jest już w toku, o ile jest to możliwe, prosimy o przesłanie na email skanu/fotokopii posiadanych dokumentów.

Wyślij dokumenty 2

Dokumenty potrzebne do wszczęcia sprawy

Jeżeli sprawa o podział dopiero ma zostać zainicjowana, do Kancelarii warto przynieść:

1. akt małżeństwa,
2. wyrok rozwodowy wraz z klauzulą prawomocności, lub wyrok w sprawie o rozdzielność majątkową z klauzulą prawomocności, lub intercyzę,
3. wyciągi z rachunków bankowych aktualne na dzień ustania wspólnoty majątkowej małżeńskiej,
4. listę innych aktywów, które mają być przedmiotem podziału w toku sprawy,
5. dowody potwierdzające poniesienie nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty,
6. dowody potwierdzające zużycie majątku wspólnego na poczet spłaty osobistych długów drugiego małżonka,
7. inne dowody potencjalnie istotne w sprawie

Gdzie uzyskać akt małżeństwa? 3

...dokumenty c.d.

W sprawach, w których przedmiotem podziału mają być nieruchomości, przed spotkaniem warto ustalić numery ich ksiąg wieczystych.

Jeżeli dotarcie do tej informacji nastarcza problemów, za niewielką opłatą, można skorzystać z odpowiednich wyszukiwarek dostępnych w Internecie.

Jak ustalić numer księgi wieczystej? 4

Podział majątku - porada prawna

W trakcie spotkania adwokat lub radca prawny:

  1. ustali i podsumuje stan faktyczny istotny w sprawie,

  2. wyjaśni na czym polega i jak przebiega sprawa o podział majątku, oraz czy i kiedy możliwym jest dochodzenie tzw. roszczeń pobocznych (m.in. o rozliczenie nakładów i pożytków, o rozliczenie środków zużytych na spłatę osobistych długów małżonka itd.),

  3. omówi inne sprawy majątkowe, potrzebę zabezpieczenia lub ukrycia majątku,

  4. udzieli odpowiedzi na pytania związane z prawnymi aspektami sprawy o podział majątku po rozwodzie.

MASZ PYTANIA? 606 89 77 39 5

Koszt sprawy o podział majątku

Na pierwszej wizycie w Kancelarii, przedstawimy kosztorys sprawy, w tym oferowaną przez Kancelarię stawkę za jej przyjęcie i poprowadzenie. Przy wycenie, uwzględniamy m.in. stopień skomplikowania sprawy, wartość aktywów będących przedmiotem podziału i szacowaną pracochłonność sprawy.

Nasze stawki zaczynają się od:

  1. od 1.230 PLN za pozasądowy podział majątku,

  2. od 2.460 PLN za reprezentację w sprawie o podział majątku po rozwodzie.

6

Wniosek o podział / Odpowiedź na wniosek

Pierwsze pismo procesowe najczęściej sporządzamy do 7 dni - zawsze jednak z uwzględnieniem ewentualnego terminu zakreślonego przez Sąd. 

Projekt pisma, przed nadaniem do sądu, zawsze konsultujemy i omawiamy z Klientem.

7

Zgodny podział majątku

Gdy takie są oczekiwania Klienta, przed wysyłką pisma procesowego podejmiemy próbę polubownego zakończenia sporu.

Niekiedy jednak, z uwagi np. na ryzyko ukrycia majątku lub jego obciążenia ze szkodą dla Klienta, przed podjęciem prób ugodowych koniecznym jest uzyskanie stosownego zabezpieczenia.

8

Reprezentacja w toku sprawy

Świadczymy usługi pełnej reprezentacji w ramach sprawy o podział majątku.

W razie takiej potrzeby, sporządzimy dalsze pisma procesowe, zarzuty do opinii biegłych, wnioski o zabezpieczenie lub zażalenia na postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia.

9
kancelaria kraków

Zakres usług

Umowy

Sporządzamy i opiniujemy umowy o podział majątku wspólnego, a także umowy intercyzy.

Reprezentacja

Zapewniamy kompleksową reprezentację w sprawach o podział majątku wspólnego po rozwodzie, w tym o ustalenie tzw. nierównych udziałów.

Porady prawne

Udzielamy porad prawnych na temat podziału majątku wspólnego.

Ukryty majątek

Pomagamy zabezpieczyć lub odnaleźć ukryty majątek.

Rozliczenie nakładów

Doradzamy i reprezentujemy w sprawach o rozliczenie nakładów poniesionych z majątku wspólnego na majątek osobisty, oraz z majątku osobistego na majątek wspólny.

Posiadanie

Prowadzimy sprawy ukierunkowane na dopuszczenie do współposiadania majątku wspólnego i o rozliczenie pożytków z tytułu korzystania z majątku wspólnego "ponad udział".

radca prawny kraków

Stawki

Sklep internetowy z wzorami umów online www.porady.prawne.online

Zapraszamy do naszego sklepu z wzorami umów i pism procesowych. Otwarte 24h/7!