Specjalizujemy się w sprawach o przywrócenie do pracy
Sporządzamy projekty oświadczeń o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem oraz z winy pracownika lub pracodawcy.
Poprzedni
Następny

Zajmujemy się reprezentacją w sporach ze stosunku pracy, a w szczególności w sprawach o przywrócenie do pracy i o odszkodowanie.

Z uwagi na ilość spraw w sądach pracy, ich największym problemem jest przewlekłość. Z tych względów, w wielu wypadkach uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia często ma przede wszystkim wymiar symboliczny, zwłaszcza gdy bezprawnie zwolniony z pracy pracownik zmuszony został podjąć zatrudnienie u innego pracodawcy.
Kancelaria Kraków
Michał Podolec
radca prawny

Roszczenia ze stosunku pracy - porada prawna

Porady prawne w Kancelarii

Koszt porady prawnej to 250 PLN brutto.

Za usługę zapłacić można gotówką, kartą lub poprzez Przelewy24.

By umówić się na spotkanie, wystarczy kliknąć w poniższy przycisk.

Umów się na spotkanie 1

Moja sprawa jest już w sądzie pracy

Jeżeli sprawa jest już w toku, o ile jest to możliwe, prosimy o przesłanie na email skanu/fotokopii posiadanych dokumentów.

Wyślij dokumenty 2

Co przynieść na spotkanie?

W zależności od charakteru sprawy, na spotkanie prosimy przynieść: 

1. umowę o pracę wraz z aneksami,
2. oświadczenie o rozwiązaniu umowy,
3. inne dowody potencjalnie istotne w sprawie, np. potwierdzające zasadność (lub niezasadność) dyscyplinarnego zwolnienia, wystąpienie konfliktu w zakładzie pracy itd.

3

Porada prawna

W trakcie spotkania radca prawny:

  1. ustali i podsumuje stan faktyczny istotny w sprawie,

  2. wyjaśni na czym polega i jak przebiega sprawa o przywrócenie do pracy lub o odszkodowanie,

  3. omówi inne wątki istotne w sprawie,

  4. udzieli odpowiedzi na pytania związane z prawnymi aspektami sprawy.

MASZ PYTANIA? 606 89 77 39 4

Koszt sprawy o ochronę posiadania

Na pierwszej wizycie w Kancelarii, przedstawimy kosztorys sprawy, w tym oferowaną przez Kancelarię stawkę za jej przyjęcie i poprowadzenie. Przy wycenie, uwzględniamy m.in. stopień skomplikowania sprawy i wartość przedmiotu sporu.

Nasze stawki zaczynają się od:

  1. od 1.230 PLN za sprawę o przywrócenie do pracy,

  2. od 1.230 PLN za sprawę o odszkodowanie.

5

Odwołanie / odpowiedź na odwołanie

Pierwsze pismo procesowe najczęściej sporządzamy do 7 dni - zawsze jednak z uwzględnieniem ewentualnego terminu do zaskarżenia wypowiedzenia do sądu pracy. 

Projekt pisma, przed nadaniem do sądu, zawsze konsultujemy i omawiamy z Klientem.

6

Reprezentacja w toku sprawy

Świadczymy usługi pełnej reprezentacji w ramach sprawy o odszkodowanie / przywrócenie do pracy.

7
kancelaria kraków

Zakres usług

Wypowiedzenie umowy o pracę

Sporządzamy projekty pism w sprawie wypowiedzenia umowy o pracę

Sprawy o przywrócenie do pracy

Świadczymy usługi reprezentacji w sprawach o przywrócenie do pracy oraz o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne.

Odszkodowanie za zwolnienie z pracy

Zajmujemy się sprawami o odszkodowanie za bezprawne zwolnienie z pracy.

radca prawny kraków

Stawki