Zajmujemy się prawem konsumentów - w tym roszczeniami z tytułu rękojmi.
Zapewniamy wsparcie prawne w sprawach roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji.
Poprzedni
Następny

Zajmujemy się sprawami związanymi z prawem i roszczeniami konsumentów.

Od przedsiębiorcy, zajmującego się zawodowo danym rodzajem działalności, oczekiwać i wymagać można podwyższonych standardów staranności. Nierespektowanie praw konsumenta, świadczy nie tylko o braku profesjonalizmu - co jest działaniem bezprawnym.
Kancelaria Kraków
Michał Podolec
radca prawny

Roszczenia konsumenckie porady prawne

Umów się spotkanie / rozmowę przez telefon lub Skype

Spotkanie lub poradę online z naszymi  prawnikami można zarezerwować przez Internet.

O terminie przypomnimy dzień przed, w formie SMS.

Koszt porady prawnej to 250 PLN brutto.

Za usługę zapłacić można gotówką i kartą. W przypadku porad przez Skype, płatności obsługuje system Przelewy24.

Umów się na spotkanie 1

Sprawy prowadzone w sądzie

Jeżeli sprawa już toczy się przed sądem, o ile jest to możliwe, prosimy o przesłanie na email skanu/fotokopii posiadanych dokumentów.

Wyślij dokumenty 2

Dokumenty potrzebne do wszczęcia sprawy

Jeżeli sprawa dopiero ma zostać zainicjowana, do Kancelarii warto przynieść:

1. umowę z której wywodzone są roszczenia,
2. dowód zapłaty za towar/usługę,
3. reklamację / oświadczenie o odstąpieniu od umowy (jeżeli były wysyłane),
4. ewentualną korespondencję stron,
5. inne dowody potencjalnie istotne w sprawie.

3

Porada prawna

W trakcie spotkania adwokat lub radca prawny:

  1. ustali i podsumuje stan faktyczny istotny w sprawie,

  2. wyjaśni jakie prawa i roszczenia przysługują konsumentowi,

  3. omówi kwestie proceduralne, w tym np. potrzebę wszczęcia sprawy o zabezpieczenie lub zabezpieczenie dowodu,

  4. udzieli odpowiedzi na pytania związane z prawnymi aspektami sprawy

MASZ PYTANIA? 606 89 77 39 4

Koszt sprawy

Na pierwszej wizycie w Kancelarii, przedstawimy kosztorys sprawy, w tym oferowaną przez Kancelarię stawkę za jej przyjęcie i poprowadzenie. Przy wycenie, uwzględniamy m.in. stopień skomplikowania sprawy, wartość przedmiotu sporu i szacowaną pracochłonność sprawy.

Nasze stawki zaczynają się od:

  1. od 246 PLN za stosowne wezwanie do zapłaty / reklamację (list adwokacki),

  2. od 600 PLN za reprezentację przed sądem.

Należy pamiętać, że stronie reprezentowanej przez radcę prawnego lub adwokata, służy roszczenie o zwrot kosztów zastępstwa procesowego. Finalnie zatem, koszty obsługi prawnej (w całości lub w części) ponosi strona przegrywająca sprawę.

5

Pozew

Pierwsze pismo procesowe najczęściej sporządzamy do 7 dni - zawsze jednak z uwzględnieniem ewentualnego terminu zakreślonego przez Sąd. 

Projekt pisma, przed nadaniem do sądu, zawsze konsultujemy i omawiamy z Klientem.

6

Reprezentacja w toku sprawy

Świadczymy usługi pełnej reprezentacji przed sądem.

W razie takiej potrzeby, sporządzimy dalsze pisma procesowe, zarzuty do opinii biegłych, wnioski o zabezpieczenie itd.

7
kancelaria kraków

Zakres usług

Reklamacje
i wezwania do zapłaty

Sporządzamy i wysyłamy stosowne pisma reklamacyjne.

Reprezentacja
przed sądem

Świadczymy usługi reprezentacji we wszelkich sprawach sądowych dotyczących roszczeń konsumentów.

Negocjacje

Zapewniamy wsparcie prawne w negocjacjach zmierzających do polubownego rozwiązania sporu.

radca prawny kraków

Stawki