Specjalizujemy się w sprawach o rozwód, także z orzekaniem o winie.
Prowadzimy sprawy o pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej.
Zapewniamy wsparcie prawne w mediacjach zmierzających do uregulowania wszelkich kwestii istotnych przy rozwodzie.
Poprzedni
Następny

Od 2011 r. specjalizujemy się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, a w szczególności w sprawach o rozwód.

Sprawy o rozwód nie są łatwe. Z oczywistych względów, wiążą się one z licznymi emocjami. Często występuje poczucie żalu, wstydu i znaczna dawka stresu. Ich trudność, wynika także z potrzeby opisania osobistych szczegółów z życia małżonka. W sprawach tych, gwarantujemy zatem pełną poufność, profesjonalne wsparcie i kompleksową obsługę prawną.
Kancelaria Kraków
Michał Podolec
radca prawny
Inicjacja sprawy o rozwód bez znajomości wszystkich konsekwencji jego orzeczenia, może powodować nieodwracalne skutki. Samodzielnie sporządzone stanowisko procesowe, może okazać się niewystarczające. Czasem zaś trudnym, lub wręcz niemożliwym jest późniejsza zmiana argumentacji już raz przedstawionej sądowi. Z pewnością zaś na takiej modyfikacji ucierpi wiarygodność strony.​
Rozwód Kraków
Magdalena Rubiś
adwokat

Dlaczego warto uzyskać poradę prawną?

Dlatego, że każdy rozwód jest inny i wymaga indywidualnego podejścia.

Bez znajomości wszystkich konsekwencji prawnych rozwodu, decyzja o inicjacji sprawy nie jest w pełni świadoma.

W efekcie, małżonek bywa zaskoczony późniejszymi problemami. Mogą one ujawnić się już w toku sprawy o rozwód, lub dopiero po jej zakończeniu.

porada prawna na temat rozwodu

W trakcie spotkania pomagamy zebrać i podsumować komplet informacji niezbędnych do wszczęcia sprawy o rozwód i należytego uzasadnienia pozwu.

Wyjaśniamy wszelkie prawne aspekty orzeczenia rozwodu.
Wyjaśniamy różnice między sprawą o rozwód z orzeczeniem o winie i bez orzekania o winie.
Przekażemy informacje odnośnie władzy rodzicielskiej, kontaktów i alimentów.
Porozmawiamy na tematy spraw majątkowych, zabezpieczenia, ukrycia i podziału majątku.
Ustalimy potrzebę wszczęcia odrębnych postępowań (np. o zabezpieczenie alimentów na czas trwania procesu).
Przedstawimy możliwe warianty postępowania w sprawach majątkowych czy dotyczących dzieci.
Udzielamy odpowiedzi na pytania związane z prawnymi aspektami sprawy o rozwód.
W efekcie, wspólnie z Klientem ustalimy indywidualny plan rozwodu.

Dzięki powyższemu małżonek wie czego spodziewać się w toku sprawy, co daje większą możliwość jej kontroli.
kancelaria kraków

Zakres usług

Pozew o rozwód

Sporządzamy projekty pism procesowych inicjujących sprawę o rozwód, a także pozostałe pisma składane w toku sprawy (odpowiedź na pozew, apelacja, wnioski dowodowe).

Prowadzenie sprawy

Świadczymy usługi reprezentacji we wszelkich sprawach sądowych z zakresu prawa rodzinnego, w tym o rozwód i rozwód z orzekaniem o winie.

Porady prawne

Udzielamy porad prawnych oraz sporządzamy opinie prawne z zakresu prawa rodzinnego, w tym dotyczących rozwodu, podziału majątku, władzy rodzicielskiej, alimentów i kontaktów z dziećmi.

W zależności od konkretnego stanu faktycznego, dla zabezpieczenia praw i interesów strony, niekiedy przed wszczęciem sprawy o rozwód koniecznym jest inicjacja innych postępowań lub czynności.

Czasem uświadamiamy potrzebę wstrzymania w czasie decyzji o rozwodzie.

Pomagamy podjąć właściwą decyzję co do inicjacji sprawy o rozwód z orzekaniem o winie, lub bez orzekania o winie.

Na podstawie uzyskanych informacji, Klient może dokonać świadomego wyboru kierunku działania.

Wiedza na temat przebiegu sprawy czy spodziewanego czasu jej trwania, umożliwia nadto odpowiednie przygotowanie się do postępowania. 

Opinia praktyka prawa rodzinnego, umożliwi także weryfikację własnych oczekiwań oraz wyobrażeń na temat realności dochodzonych roszczeń alimentacyjnych czy szans powodzenia uzyskania danego rozstrzygnięcia. 

Odpowiednia analiza zgromadzonych dowodów winy, pozwoli nadto ocenić, czy jest potrzeba dodatkowego ich uzupełnienia.

Nie tylko wyręczamy w formalnościach, ale i przygotowujemy Klienta do przesłuchań i wizyt kuratorów w trakcie postępowania.

Prowadzenie sprawy z zachowaniem wymogów proceduralnych umożliwia szybsze uzyskanie rozstrzygnięcia. Klient nie musi nadto tracić czasu na podejmowanie czynności warunkujących inicjację sprawy.

Symulacja postępowania umożliwia stronie minimalizację stresu i stanu niepewności, co korzystnie wpływa na całokształt sprawy i szanse jej powodzenia.

Analiza spraw majątkowych strony, stanowi nieodłączną część indywidualnego planu rozwodu. 

Często okazuje się, że przed wszczęciem sprawy o rozwód warto zainicjować sprawę o rozdzielność majątkową z datą wstecz, by ubezskutecznić próby ukrycia lub roztrwonienia majątku.

Pomagamy także odpowiednio zabezpieczyć aktywa, przed niesłusznymi roszczeniami drugiego małżonka. 

Jeżeli takie jest oczekiwanie Klienta, przed lub w trakcie sprawy o rozwód podejmujemy czynności zmierzające do ugodowego zakończenia sprawy.

Podejmujemy się także sporządzenia kompletu dokumentów i pism procesowych zmierzających do zgodnego uzyskania wyroku rozwiązującego małżeństwo stron bez orzekania o winie. 

Gdy takie jest oczekiwanie Klienta, sprawy dotyczące małoletnich pomagamy rozstrzygnąć polubownie, poprzez doprowadzenie do zawarcia przez strony tzw. planu wychowawczego, tj. porozumienia określającego zasady sprawowania władzy rodzicielskiej nad dziećmi Stron.

Reprezentujemy nie tylko w sprawach zmierzających do wykonania wyroków kończących postępowanie, ale i postanowień wydanych w jego toku.

Dotyczy to zarówno rozstrzygnięć o zapłatę alimentów, ustalenie kontaków z małoletnimi, ale i nakazujących eksmisję z mieszkania.

Zapewniamy pełną obsługę po formalnym zakończeniu sprawy o rozwód, a w szczególności zapewniamy reprezentację w sprawach o zmianę nazwiska po rozwodzie.

radca prawny kraków

Stawki

Porada prawna
w sprawie o rozwód

udzielana w trakcie spotkania z radcą prawnym lub adwokatem
150 PLN
  • Porady udzielamy w Kancelarii i przez Skype
  • Spotkanie w Kancelarii trwa ~2 godziny
  • Płatność kartą, gotówką, przelewem lub poprzez Przelewy24

Rozwód
bez orzekania o winie

udzielana w trakcie spotkania z radcą prawnym lub adwokatem
od 1850 PLN
  • Usługa reprezentacji przed sądem
  • Szczegółową wycenę przedstawimy na spotkaniu
  • Płatność kartą, gotówką, przelewem lub poprzez Przelewy24

Rozwód
z orzekaniem o winie

udzielana w trakcie spotkania z radcą prawnym lub adwokatem
od 2500 PLN
  • Usługa reprezentacji przed sądem
  • Szczegółową wycenę przedstawimy na spotkaniu
  • Płatność kartą, gotówką, przelewem lub poprzez Przelewy24
porady prawne kraków

Przydatne informacje

…trwa sprawa o rozwód w Krakowie?

Na takie pytanie nie ma niestety konkretnej odpowiedzi. Długość trwania sprawy zależy bowiem od wielu czynników. Zdarza się uzyskać wyrok rozwodowy w ~3-4 miesiące od daty złożenia pozwu. Sprawy z orzekaniem o winie trwają zdecydowanie dłużej. W tego rodzaju postępowaniach z reguły zachodzi bowiem konieczność przesłuchiwania świadków.

…trwa spotkanie z radcą prawnym lub adwokatem?

Pierwsze spotkanie z radcą prawnym w sprawie o rozwód trwa zazwyczaj ~2 godzin. 

…muszę czekać na spotkanie z radcą prawnym lub adwokatem?

Z reguły nie dłużej niż tydzień. W sprawach pilnych – spotkanie zorganizujemy z dnia na dzień.

…potrzeba czasu by przygotować pozew o rozwód?

Projekt pozwu przygotowujemy z reguły do tygodnia czasu od pierwszego spotkania.

Przez najprostszą sprawę o rozwód rozumiemy kazus, gdy małżonkowie nie posiadają wspólnych małoletnich dzieci, są zgodni co do woli uzyskania rozwodu bez orzekania o winie, uzgodnili zasady korzystania ze wspólnego mieszkania po rozwodzie (lub nie mieszkają we wspólnym lokalu), i żaden z nich nie występuje o alimenty.

W tej sytuacji opłata sądowa wyniesie 600 PLN, ale po orzeczeniu rozwodu sąd zwróci 300 PLN.

Małżonkom, którzy uzgodnili w powyższy sposób warunki rozwodu, proponujemy kompleksową usługę polegającą na sporządzeniu pozwu, odpowiedzi na pozew, przygotowaniu stron do rozprawy i reprezentacji powoda/powódki na rozprawie.

Koszt takiej usługi wynosi 1500 PLN + VAT.

W trakcie pierwszego spotkania szczegółowo informujemy o różnicach między sprawą o rozwód bez orzekania o winie, a sprawą o rozwód z orzekaniem o winie. Po analizie, możemy udzielić odpowiedzi na pytanie, czy warto dochodzić ustalenia winy w rozpadzie pożycia.

Czasem bowiem, uzyskanie wyroku o rozwód z orzeczeniem o winie jest relewantne tylko w aspekcie słusznościowym.

Niekiedy jednak, jest to istotne by uzyskać odpowiednie alimenty. 

…poza Krakowem.

Co do zasady prowadzimy sprawy o rozwód w Krakowie, działamy jednak na obszarze całej Małopolski i na Śląsku. Jeśli stronie bardzo zależy na naszej reprezentacji, podejmujemy się także prowadzenia spraw w innych województwach. 

Najprościej jest do nas zadzwonić lub wysłać email. Szybko zdecydujemy czy podejmujemy się usługi.

…poza Polską.

Jeżeli sprawa toczy się, lub winna toczyć się w Polsce – nie ma przeszkód by Kancelaria podjęła się reprezentacji Klienta przebywającego za granicą. Obowiązują zasady jak wyżej.

Jeżeli strona nie jest w ogóle w stanie przyjechać do Polski na spotkanie, usługę wykonamy online. Wystarczy umówić się na poradę prawną przez Skype

Sam udział strony na rozprawie, na której ma odbyć się dowód z przesłuchania stron bywa jednak konieczny dla sprawnego przeprowadzenia sprawy.

Tak, prowadzimy mediacje w sprawach o rozwód. Gdy małżonkowie wyrażają wolę ugodowego zakończenia sprawy, staramy się pomóc i wypracować kompromis nie tylko w sferze stosunków osobistych, ale i majątkowych.

Tego rodzaju postępowanie, nie zastępuje ani nie jest alternatywą dla wyroku rozwodowego. Pozwala jednak wypracować zgodne stanowisko stron, co ułatwia i przyśpiesza uzyskanie rozwodu.

Nie zajmujemy się natomiast terapią małżeńską.

 

Na pierwsze spotkanie potrzeba jedynie:

1) zarezerwować termin,

2) przyjść do naszego biura przy ul. Czarnowiejskiej 8/1.

Można ale nie trzeba:

1) przynieść aktualny (tj. świeżo uzyskany z urzędu) akt małżeństwa stron,

2) j.w. akty urodzenia dzieci,

3) umowę intercyzy (jeżeli zawarto),

4) PIT-y za ubiegły rok,

5) inne dokumenty, które strona uznaje za istotne w danej sprawie.

Odwiedź nasz blog o rozwodach: