Specjalizujemy się w sprawach o rozwód, także z orzekaniem o winie.
Prowadzimy sprawy o pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej.
Zapewniamy wsparcie prawne w mediacjach zmierzających do uregulowania wszelkich kwestii istotnych przy rozwodzie.
Poprzedni
Następny

Od 2011 r. specjalizujemy się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, a w szczególności w sprawach o rozwód z orzekaniem o winie.

Sprawy o rozwód nie są łatwe. Z oczywistych względów, wiążą się one z licznymi emocjami. Często występuje poczucie żalu, wstydu i znaczna dawka stresu. Ich trudność, wynika także z potrzeby opisania osobistych szczegółów z życia małżonka. W sprawach tych, gwarantujemy zatem pełną poufność, profesjonalne wsparcie i kompleksową obsługę prawną.
Kancelaria Kraków
Michał Podolec
radca prawny
Inicjacja sprawy o rozwód bez znajomości wszystkich konsekwencji jego orzeczenia, może powodować nieodwracalne skutki. Samodzielnie sporządzone stanowisko procesowe, może okazać się niewystarczające. Czasem zaś trudnym, lub wręcz niemożliwym jest późniejsza zmiana argumentacji już raz przedstawionej sądowi. Z pewnością zaś na takiej modyfikacji ucierpi wiarygodność strony.​
Rozwód Kraków
Magdalena Rubiś
adwokat

Porady prawne w sprawie o rozwód - jak uzyskać poradę adwokata ?

Porada w sprawie o rozwód

Pierwsze spotkanie z adwokatem lub radcą prawnym w sprawie o rozwód, trwa ~2 godzin.

Uzyskanie porady wymaga uprzedniej rezerwacji -  telefonicznie, lub za pośrednictwem systemu rezerwacji spotkań online.

Koszt porady prawnej udzielonej przez adwokata lub radcę prawnego wynosi 300 PLN brutto. Przyjmujemy płatności gotówką, kartą oraz poprzez Przelewy24 i Dotpay.

W sprawach pilnych, lub w braku wolnych terminów, zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

Umów się na spotkanie 1

Prześlij nam akta sprawy

Jeżeli sprawa jest w toku, gdy to możliwe, prosimy o przesłanie na email skanu posiadanych akt. Alternatywnie, można sfotografować najważniejsze dokumenty (np. pozew,  postanowienie o zabezpieczeniu) i przesłać je w formie MMS-a na numer: 606897739.

Wyślij dokumenty 2

Przygotuj dokumenty

Jeżeli przedmiotem usługi prawnej ma być inicjacja sprawy o rozwód, przed wizytą w Kancelarii odszukaj:

1. akt małżeństwa,
2. akty urodzeń dzieci,
3. PIT-y za zeszłe lata,
4. intercyzę (jeżeli była zawarta),
5. inne dowody potencjalnie istotne w sprawie (np. świadczące o winie pożycia, usprawiedliwionych potrzebach uprawnionego do alimentów, możliwościach zarobkowych i finansowych osoby zobowiązanej do alimentów itd.).

Zgromadzenie tych dokumentów przed spotkaniem nie jest konieczne - ale przyśpieszy wszczęcie sprawy.

Gdzie uzyskać akt małżeństwa? 3

Porada prawna w sprawie o rozwód

W trakcie spotkania z adwokatem lub radcą prawnym:

  1. pomagamy zebrać i podsumować komplet informacji niezbędnych do reprezentacji w sprawie o rozwód i należytego uzasadnienia pozwu/odpowiedzi na pozew,

  2. wyjaśniamy wszelkie prawne aspekty orzeczenia rozwodu, oraz różnice między sprawą o rozwód z orzeczeniem o winie i bez orzekania o winie,

  3. przekażemy informacje odnośnie władzy rodzicielskiej, kontaktów i alimentów,

  4. porozmawiamy na tematy spraw majątkowych, zabezpieczenia, ukrycia i podziału majątku,

  5. ustalimy potrzebę wszczęcia odrębnych postępowań (np. o zabezpieczenie alimentów na czas trwania procesu lub o rozdzielność majątkową z datą wstecz),

  6. przedstawimy możliwe warianty postępowania w sprawach majątkowych czy dotyczących dzieci,

  7. udzielamy odpowiedzi na pytania związane z prawnymi aspektami sprawy o rozwód.

MASZ PYTANIA? 606 89 77 39 4

Plan rozwodu

Po analizie sprawy, ustalimy indywidualny plan rozwodu oraz taktykę postępowania.

Bazując na naszym doświadczeniu, doradzimy czy warto domagać się rozwodu z orzekaniem o winie.

Gdy będzie to uzasadnione okolicznościami, poinformujemy o zasadności ewentualnego wstrzymania się z inicjacją rozwodu, do czasu zgromadzenia niezbędnego materiału dowodowego.

5

Oferta reprezentacji

Na pierwszym spotkaniu, złożymy ofertę reprezentacji w sprawie.

Nasze stawki oscylują:

  1. od 2.000 PLN za rozwód bez orzekania o winie,

  2. od 3.000 PLN za rozwód z orzekaniem o winie.

6

Pozew / Odpowiedź na pozew

Pierwsze pismo procesowe z reguły sporządzamy do 7 dni - zawsze jednak przed upływem terminu zakreślonego przez Sąd. 

Przed jego wysyłką, wspólnie skonsultujemy jego treść i w razie takiej potrzeby naniesiemy niezbędne poprawki.

7

Mediacje / Plan wychowawczy

Gdy takie są oczekiwania Klienta, przed wysyłką pisma procesowego podejmiemy próbę polubownego zakończenia sporu, by uzgodnić wszelkie warunki rozwodu.

W sprawach o rozwód, w których Strony posiadają małoletnie dzieci, pomagamy opracować stosowny plan wychowawczy.

Co to jest plan wychowawczy? 8

Reprezentacja w toku sprawy

Zapewniamy kompleksową reprezentację w toku sprawy o rozwód.

W razie takiej potrzeby, sporządzimy dalsze pisma procesowe, zarzuty do opinii biegłych, wnioski o zabezpieczenie lub zażalenia na postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia.

9

Dlaczego warto uzyskać poradę prawną?

Dlatego, że każdy rozwód jest inny i wymaga indywidualnego podejścia.

Bez znajomości wszystkich konsekwencji prawnych rozwodu, decyzja o inicjacji sprawy nie jest w pełni świadoma.

W efekcie, małżonek bywa zaskoczony późniejszymi problemami. Mogą one ujawnić się już w toku sprawy o rozwód, lub dopiero po jej zakończeniu.
kancelaria kraków

Zakres usług

Pozew o rozwód

Sporządzamy projekty pism procesowych inicjujących sprawę o rozwód, a także pozostałe pisma składane w toku sprawy (odpowiedź na pozew, apelacja, wnioski dowodowe).

Reprezentacja

Świadczymy usługi reprezentacji we wszelkich sprawach sądowych z zakresu prawa rodzinnego, w tym o rozwód i rozwód z orzekaniem o winie.

Porady prawne

Udzielamy porad prawnych oraz sporządzamy opinie prawne z zakresu prawa rodzinnego, w tym dotyczących rozwodu, podziału majątku, władzy rodzicielskiej, alimentów i kontaktów z dziećmi.

Zabezpieczenie

Zajmujemy się sprawami o zabezpieczenie we wszelkich sprawach rodzinnych, w tym zabezpieczenie alimentów, środków utrzymania rodziny, kontaktów, ustalenie pieczy itd.

Polubowny rozwód

Pomagamy uzyskać szybki rozwód bez orzekania o winie.

Podział majątku

Świadczymy kompleksowe usługi prawne w zakresie ugodowych i sądowych podziałów majątku.

W zależności od konkretnego stanu faktycznego, dla zabezpieczenia praw i interesów strony, niekiedy przed wszczęciem sprawy o rozwód koniecznym jest inicjacja innych postępowań lub czynności.

Czasem uświadamiamy potrzebę wstrzymania w czasie decyzji o rozwodzie.

Pomagamy podjąć właściwą decyzję co do inicjacji sprawy o rozwód z orzekaniem o winie, lub bez orzekania o winie.

Na podstawie uzyskanych informacji, Klient może dokonać świadomego wyboru kierunku działania.

Wiedza na temat przebiegu sprawy czy spodziewanego czasu jej trwania, umożliwia nadto odpowiednie przygotowanie się do postępowania. 

Opinia praktyka prawa rodzinnego, umożliwi także weryfikację własnych oczekiwań oraz wyobrażeń na temat realności dochodzonych roszczeń alimentacyjnych czy szans powodzenia uzyskania danego rozstrzygnięcia. 

Odpowiednia analiza zgromadzonych dowodów winy, pozwoli nadto ocenić, czy jest potrzeba dodatkowego ich uzupełnienia.

Nie tylko wyręczamy w formalnościach, ale i przygotowujemy Klienta do przesłuchań i wizyt kuratorów w trakcie postępowania.

Prowadzenie sprawy z zachowaniem wymogów proceduralnych umożliwia szybsze uzyskanie rozstrzygnięcia. Klient nie musi nadto tracić czasu na podejmowanie czynności warunkujących inicjację sprawy.

Symulacja postępowania umożliwia stronie minimalizację stresu i stanu niepewności, co korzystnie wpływa na całokształt sprawy i szanse jej powodzenia.

Analiza spraw majątkowych strony, stanowi nieodłączną część indywidualnego planu rozwodu. 

Często okazuje się, że przed wszczęciem sprawy o rozwód warto zainicjować sprawę o rozdzielność majątkową z datą wstecz, by ubezskutecznić próby ukrycia lub roztrwonienia majątku.

Pomagamy także odpowiednio zabezpieczyć aktywa, przed niesłusznymi roszczeniami drugiego małżonka. 

Jeżeli takie jest oczekiwanie Klienta, przed lub w trakcie sprawy o rozwód podejmujemy czynności zmierzające do ugodowego zakończenia sprawy.

Podejmujemy się także sporządzenia kompletu dokumentów i pism procesowych zmierzających do zgodnego uzyskania wyroku rozwiązującego małżeństwo stron bez orzekania o winie. 

Gdy takie jest oczekiwanie Klienta, sprawy dotyczące małoletnich pomagamy rozstrzygnąć polubownie, poprzez doprowadzenie do zawarcia przez strony tzw. planu wychowawczego, tj. porozumienia określającego zasady sprawowania władzy rodzicielskiej nad dziećmi Stron.

Reprezentujemy nie tylko w sprawach zmierzających do wykonania wyroków kończących postępowanie, ale i postanowień wydanych w jego toku.

Dotyczy to zarówno rozstrzygnięć o zapłatę alimentów, ustalenie kontaków z małoletnimi, ale i nakazujących eksmisję z mieszkania.

Zapewniamy pełną obsługę po formalnym zakończeniu sprawy o rozwód, a w szczególności zapewniamy reprezentację w sprawach o zmianę nazwiska po rozwodzie.

porady prawne kraków

Częste pytania w sprawach o rozwód

…trwa sprawa o rozwód w Krakowie?

Na takie pytanie nie ma niestety konkretnej odpowiedzi. Długość trwania sprawy zależy bowiem od wielu czynników. Zdarza się uzyskać wyrok rozwodowy w ~3-4 miesiące od daty złożenia pozwu. Sprawy z orzekaniem o winie trwają zdecydowanie dłużej. W tego rodzaju postępowaniach z reguły zachodzi bowiem konieczność przesłuchiwania świadków.

…trwa spotkanie z radcą prawnym lub adwokatem?

Pierwsze spotkanie z radcą prawnym w sprawie o rozwód trwa zazwyczaj ~2 godzin. 

…muszę czekać na spotkanie z radcą prawnym lub adwokatem?

Z reguły nie dłużej niż tydzień. W sprawach pilnych – spotkanie zorganizujemy z dnia na dzień.

…potrzeba czasu by przygotować pozew o rozwód?

Projekt pozwu przygotowujemy z reguły do tygodnia czasu od pierwszego spotkania.

Przez najprostszą sprawę o rozwód rozumiemy kazus, gdy małżonkowie nie posiadają wspólnych małoletnich dzieci, są zgodni co do woli uzyskania rozwodu bez orzekania o winie, uzgodnili zasady korzystania ze wspólnego mieszkania po rozwodzie (lub nie mieszkają we wspólnym lokalu), i żaden z nich nie występuje o alimenty.

W tej sytuacji opłata sądowa wyniesie 600 PLN, ale po orzeczeniu rozwodu sąd zwróci 300 PLN.

Małżonkom, którzy uzgodnili w powyższy sposób warunki rozwodu, proponujemy kompleksową usługę polegającą na sporządzeniu pozwu, odpowiedzi na pozew, przygotowaniu stron do rozprawy i reprezentacji powoda/powódki na rozprawie.

Koszt takiej usługi wynosi 2000 PLN.

W trakcie pierwszego spotkania szczegółowo informujemy o różnicach między sprawą o rozwód bez orzekania o winie, a sprawą o rozwód z orzekaniem o winie. Po analizie, możemy udzielić odpowiedzi na pytanie, czy warto dochodzić ustalenia winy w rozpadzie pożycia.

Czasem bowiem, uzyskanie wyroku o rozwód z orzeczeniem o winie jest relewantne tylko w aspekcie słusznościowym.

Niekiedy jednak, jest to istotne by uzyskać odpowiednie alimenty. 

…poza Krakowem.

Co do zasady prowadzimy sprawy o rozwód w Krakowie, działamy jednak na obszarze całej Małopolski i na Śląsku. Jeśli stronie bardzo zależy na naszej reprezentacji, podejmujemy się także prowadzenia spraw w innych województwach. 

Najprościej jest do nas zadzwonić lub wysłać email. Szybko zdecydujemy czy podejmujemy się usługi.

…poza Polską.

Jeżeli sprawa toczy się, lub winna toczyć się w Polsce – nie ma przeszkód by Kancelaria podjęła się reprezentacji Klienta przebywającego za granicą. Obowiązują zasady jak wyżej.

Jeżeli strona nie jest w ogóle w stanie przyjechać do Polski na spotkanie, usługę wykonamy online. Wystarczy umówić się na poradę prawną przez Skype

Sam udział strony na rozprawie, na której ma odbyć się dowód z przesłuchania stron bywa jednak konieczny dla sprawnego przeprowadzenia sprawy.

Tak, prowadzimy mediacje w sprawach o rozwód. Gdy małżonkowie wyrażają wolę ugodowego zakończenia sprawy, staramy się pomóc i wypracować kompromis nie tylko w sferze stosunków osobistych, ale i majątkowych.

Tego rodzaju postępowanie, nie zastępuje ani nie jest alternatywą dla wyroku rozwodowego. Pozwala jednak wypracować zgodne stanowisko stron, co ułatwia i przyśpiesza uzyskanie rozwodu.

Nie zajmujemy się natomiast terapią małżeńską.

 

Jeżeli w sprawie występuje jurysdykcja sądów polskich, sprawę o rozwód rozstrzygać będzie Sąd Okręgowy.

Co do zasady, właściwy będzie sąd, w okręgu którego małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich wciąż tamże mieszka lub ma tam miejsce zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Co do zasady pracujemy od poniedziałku do piątku. Jeżeli jednak nie ma innej możliwości, podejmujemy się także spotkań poza standardowymi godzinami.

Odwiedź nasze blogi o rozwodach i prawie nieletnich: