Zastępstwo procesowe
Specjalizujemy się w sprawach sądowych.
Reprezentacja przed urzędami
Prowadzimy sprawy przed organami administracji
Negocjacje
Zapewniamy wsparcie prawne podczas negocjowania kontraktów i ugód.

Spory sądowe

Prowadzenie spraw sądowych, stanowi główny przedmiot specjalizacji Kancelarii.

Reprezentujemy prawa i interesy Klientów przed sądami cywilnymi, organami administracji, sądami administracyjnymi i sądami arbitrażowymi.


kancelaria kraków

Reprezentacja przed sądem, to nie tylko sprawdzian z wiedzy z zakresu prawa materialnego i proceduralnego, ale i test innych umiejętności: erudycji, sztuki argumentacji, taktyki i zdolności szybkiego reagowania na dynamizm sytuacji na sali rozpraw.
radca prawny Michał PodolecRadca prawny kraków


Zakres usług:


Specjalizujemy się w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego i karnego.

W powyższym zakresie, zajmujemy się prowadzeniem wielu rodzajów spraw procesowych i nieprocesowych.


Prowadzimy sprawy o zapłatę odszkodowania, zarówno z tytułu wypadków i zdarzeń losowych, jak i których źródłem jest czyn niedozwolony, wypadek przy pracy, błąd medyczny lub niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.


Zajmujemy się wszelkimi sprawami dotyczącymi nieruchomości, a w szczególności:

 • o zasiedzenie,
 • zniesienie współwłasności,
 • o eksmisję,
 • naruszenie posiadania,
 • ustanowienie służebności.

Reprezentujemy w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, w tym:

 • o rozwód,
 • o podział majątku,
 • pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • o zapłatę alimentów,
 • o ustalenie kontaktów z małoletnimi.

Zajmujemy się obroną w sprawach karnych. Reprezentujemy także osoby poszkodowane i oskarżycieli posiłkowych.


Reprezentujemy pracowników i pracodawców w sprawach dotyczących roszczeń ze stosunku pracy.


Zajmujemy się sprawami o ochronę dóbr osobistych.


Zapewniamy wsparcie prawne w sporach spadkowych:

 • o stwierdzenie nabycia spadku,
 • o uzyskanie zgody sądu rodzinnego na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego,
 • o wydziedziczenie,
 • z tytułu zachowku,
 • o dział spadku.

Zajmujemy się sprawami o wyłączenie wspólnika ze spółki, o zapłatę odszkodowania z tytułu działania na szkodę spółki oraz innymi sporami korporacyjnymi.


Zajmujemy się obroną jak i dochodzeniem roszczeń w sprawach przeciwko członkom zarządu.

Radca prawny kraków


Koszty:


Koszt spotkania z radcą prawnym lub adwokatem wynosi 150 PLN brutto.

Przyjmujemy płatności gotówką, oraz kartami: Visa, Mastercard, Maestro, Americanexpress, Vpay, Apple pay.

Usługi prawne online rozliczamy systemem PayPal, Przelewy24 lub przelewem tradycyjnym.


Przedział cen bywa różny i zależy m.in. od charakteru sprawy, długości jej trwania, ilości rozpraw itd.

Konkretną wycenę usługi przedstawiamy na pierwszym spotkaniu z Klientem. 

Drukuj

kancelaria@krmp.pl | +48 606 89 77 39 | +48 698 88 74 84 | 12 357 15 10 | Czarnowiejska 8/1, 31-126 Kraków | oddział: Franciszka Stefczyka 25, 32-070 Czernichów