Zastępstwo procesowe
Specjalizujemy się w sprawach sądowych.
Reprezentacja przed urzędami
Prowadzimy sprawy przed organami administracji
Negocjacje
Zapewniamy wsparcie prawne podczas negocjowania kontraktów i ugód.

Spory sądowe

Prowadzenie spraw sądowych, stanowi główny przedmiot specjalizacji Kancelarii.

Reprezentujemy prawa i interesy Klientów przed sądami cywilnymi, organami administracji, sądami administracyjnymi i sądami arbitrażowymi.


kancelaria kraków

Reprezentacja przed sądem, to nie tylko sprawdzian z wiedzy z zakresu prawa materialnego i proceduralnego, ale i test innych umiejętności: erudycji, sztuki argumentacji, taktyki i zdolności szybkiego reagowania na dynamizm sytuacji na sali rozpraw.
radca prawny Michał Podolec

Specjalizujemy się w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego i karnego.

W powyższym zakresie, zajmujemy się prowadzeniem wielu rodzajów spraw procesowych i nieprocesowych.

Prowadzimy m.in. sprawy takie jak:

  • związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów,
  • sprawy o odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę, związane z wypadkiem komunikacyjnym lub błędem medycznym,
  • o zniesienie współwłasności, podział majątku po rozwodzie, dział spadku,
  • o zasiedzenie, wywłaszczenie lub ustanowienie służebności,
  • dotyczące naruszenia posiadania,
  • związane ze stosunkiem pracy (przywrócenie do pracy, odszkodowanie),
  • o ochronę dóbr osobistych,
  • o zapłatę przeciwko członkom zarządu (sprawy z art. 299 k.s.h.).

Szczególnym obszarem naszej specjalizacji są sprawy z zakresu prawa rodzinnego, a zwłaszcza sprawy o rozwód, w tym rozwód z orzekaniem o winie. 

Koszt reprezentacji bywa różny i uzależniony jest m.in. od stopnia skomplikowania sprawy i wartości roszczeń.

Wycenę konkretnej usługi prawnej sporządzimy po spotkaniu, którego koszt wynosi 150 PLN brutto.

W jego trakcie przeanalizujemy daną sprawę, udzielimy porady co do charakteru służących roszczeń i właściwego trybu postępowania.

Złożymy także ofertę na reprezentację lub sporządzenie danego pisma procesowego.

Co do zasady podejmujemy się reprezentacji przed sądami i organami administracji w Małopolsce i na Śląsku.

W incydentalnych przypadkach możemy rozważyć poprowadzenie sprawy w innych województwach.

By uzyskać poradę prawną, konieczna jest uprzednia rezerwacja terminu spotkania.

Przeciętny czas oczekiwania na wolny termin nie przekracza tygodnia.

W sprawach pilnych (zwłaszcza gdy zachodzi potrzeba wniesienia środka odwoławczego), postaramy się zorganizować spotkanie nawet z dnia na dzień. 

 

Drukuj

kancelaria@krmp.pl | +48 606 89 77 39 | 12 357 15 10 | Czarnowiejska 8/1, 31-126 Kraków | oddział: Czernichów 40, 32-070 Czernichów

Strona korzysta z tzw. cookies. 
Odwiedzający, godzą się na ich użycie,
zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Szczegóły w regulaminie.