Projekty umów
Sporządzamy projekty wszelkich umów cywilnoprawnych.
Opiniowanie projektów umów
Opiniujemy i sugerujemy konieczne poprawki do projektów umów przygotowanych przez osoby trzecie.
Regulaminy i pozostałe akty wewnętrzne
Sporządzamy także projekty wszelkich regulaminów i innych dokumentów prawnych.

Sporządzanie umów

Kancelaria Radcowska Michał Podolec, oferuje usługi polegające na sporządzaniu projektów umów cywilnoprawnych, opiniowaniu wzorów umów oraz udziale w negocjacjach zmierzających do zawarcia kontraktu.


Kancelaria Kraków - adwokaci i radcy prawni

Źródłem znacznej ilości problemów prawnych i sporów sądowych, jest brak pisemnej umowy. Stan ów, często jest wynikiem ufności w doświadczenie i uczciwość drugiej strony. Problemy, mogą wynikać także z zawarcia umowy niedostatecznie chroniącej prawa lub interesy osoby zainteresowanej.
radca prawny Michał Podolec

Bardzo często osoba podpisująca umowę, nie do końca zdaje sobie sprawę z zagrożeń wynikających z jej treści. Niekiedy umowa zawarta przez Strony, okazuje się być nieważna, czy to ze względu na niezachowanie wymaganej przez ustawę formy, czy też brak istotnych klauzul.

Zdecydowanie najmniej komfortowa jest jednak sytuacja, gdy Strony decydują się ustalić treść łączącej ich umowy na tzw. gębę. Ewentualny spór sądowy sprowadza się bowiem wówczas nie tyle do interpretacji umowy, co przede wszystkim ustalenia jej treści. Orzeczenia w takich sprawach bywają zaskakujące, bowiem sąd musi rozstrzygnąć która z prezentowanych przez strony wersji umowy jest prawdziwa. To, że nie zawsze taki wyrok będzie słuszny czy sprawiedliwy nie jest zaś w takiej sytuacji winą sądu - lecz strony, która niedostatecznie zadbała o swój interes godząc się na zawarcie umowy w formie ustnej.
Radca prawny kraków


Zakres usług:


Podejmujemy się przygotowania autorskiego wzoru każdej umowy, m.in. cywilnoprawnej, pracowniczej, handlowej, spółki, deweloperskiej.

Opracowujemy zarówno projekty umów nazwanych (tj. takich które są uregulowane w przepisach kodeksu cywilnego) jak i nienazwanych (np. umowa franczyzy).

Przykładowe umowy to m.in.: najem, roboty budowlane, sprzedaż, pożyczka, leasing, darowizna, umowa poufności, o dzieło, zlecenia, spółki komandytowej itd.


Zajmujemy się analizowaniem umów celem należytego zabezpieczenia praw i interesów Klienta oraz wyeliminowania ryzyk transakcyjnych.


Oferujemy możliwość nabycia gotowych, typowych wzorów umów w naszym nowym sklepie internetowym: www.porady.prawne.online


Zapewniamy wsparcie prawne w negocjacjach.

Radca prawny kraków


Analiza prawna umowy:


Co zyskam zlecając Kancelarii sporządzenie projektu umowy?

  • przede wszystkim - profesjonalny projekt umowy, indywidualnie dopasowany do danej transakcji i kontrahenta,
  • gwarancję, że projekt umowy pozbawiony będzie zapisów nieważnych lub bezskutecznych,
  • pewność, że wzór umowy pozbawiony będzie tzw. klauzul niedozwolonych,
  • świadomość istnienia ryzyk wiążących się z ukształtowaniem umowy w określony sposób,
  • informację na temat klauzul, które bezwzględnie winny znaleźć się w umowie,
  • opinię na temat poprawek do umowy zgłoszonych przez kontrahenta,
  • weryfikację własnej wizji Klienta co do zawartości projektu umowy lub bezpieczeństwa transakcji,
  • pomoc w wyjaśnieniu poszczególnych zapisów kontraktu lub przepisów regulujących dany typ umowy.Radca prawny kraków


Koszty:


Za sporządzenie projektu umowy lub jej analizę, pobieramy uzgodnione wynagrodzenie ryczałtowe.

Jego wysokość uzależniona jest m.in. od rodzaju i obszerności danej umowy, czasu na realizację zlecenia, wartości kontraktu.

Stosowną ofertę przedstawimy na pierwszym spotkaniu lub za pośrednictwem email.

Przyjmujemy płatności gotówką, przelewem, kartami: Visa, Mastercard, Maestro, Americanexpress, Applepay, Vpay.

Za usługi prawne online można zapłacić z użyciem przelewów bezpośrednich: PayPal i Przelewy24.

Radca prawny kraków


Analiza/sporządzanie umów online:


1. prześlij umowę do analizy / wyślij założenia do umowy,

2. w 24h otrzymasz ofertę, 

3. opłać usługę przelewem bezpośrednim,

4. gotowe opracowanie otrzymasz na email,

5. dodatkowe pytania możesz zadać przez 7 dni.


Umowa do analizy
Napisz do nas, w ciągu 24 h prześlemy wycenę usługi prawnej.
wpisz swoje imię i nazwisko!
Wpisz swój email.
Np.: jako sprzedający? kupujący? wykonawca?
Wpisz np.: sugerowane zmiany, dostrzegane ryzyka, zapisy które Twoim zdaniem koniecznie należy zmienić
Wybierz pliki


 

Drukuj

kancelaria@krmp.pl | +48 606 89 77 39 | +48 698 88 74 84 | 12 357 15 10 | Czarnowiejska 8/1, 31-126 Kraków | oddział: Franciszka Stefczyka 25, 32-070 Czernichów