Sporządzamy i opiniujemy wzory wszelkich umów i regulaminów z zakresu prawa pracy.
Reprezentujemy pracodawców w sporach z zakresu prawa pracy.
Poprzedni
Następny

Zapewniamy kompleksową, bieżącą obsługę prawną pracodawców. Sporządzamy i opiniujemy wzory umów i regulaminów, w tym umów o pracę, o zakazie konkurencji, o odpowiedzialności za powierzone mienie, regulaminów pracy czy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Istotą i naczelną funkcją prawa pracy, jest ochrona praw pracowników. Korzystają oni także z udogodnień (m.in. zwolnienie z kosztów sądowych w większości spraw) i wsparcia licznych organów państwa, (m.in. Państwowej Inspekcji Pracy). Pracodawca, musi zaś samodzielnie dbać o swe prawa i interesy.
Kancelaria Kraków
Michał Podolec
radca prawny
kancelaria kraków

Zakres usług

Umowy, Regulaminy

Sporządzamy i opiniujemy wszelkie umowy i regulaminy dotyczące prawa pracy.

Reprezentacja

Zajmujemy się sprawami o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie w związku z bezprawnym zwolnieniem z pracy, o mobbing i dyskryminację, a także dotyczącymi wypadków przy pracy.

Negocjacje

Zapewniamy wsparcie prawne w negocjacjach w sprawach roszczeń pracowników.

radca prawny kraków

Stawki

Sklep internetowy z wzorami umów online www.porady.prawne.online

Zapraszamy do naszego sklepu z wzorami umów i pism procesowych. Otwarte 24h/7!