Sporządzamy pisma i reprezentujemy w sprawach o ubezwłasnowolnienie całkowite.
Udzielamy porad prawnych i wsparcia prawnego w sprawach o ubezwłasnowolnienie częściowe.
Poprzedni
Następny

Zajmujemy się sprawami o alimenty, w tym o ich ustanowienie, podwyższenie, obniżenie czy uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

Ubezwłasnowolnić daną osobę, można wyłącznie dla jej dobra. Trudność tego rodzaju spraw często wynika z tego, że nie zawsze osoba, która powinna zostać pozbawiona zdolności do czynności prawnych, jest świadoma, że sprawa toczy się właśnie po to, by jej pomóc.
Rozwód Kraków
Magdalena Rubiś
adwokat

Ubezwłasnowolnienie porada prawna

Jak uzyskać poradę prawną?

Zachęcamy do skorzystania z naszego systemu rezerwacji spotkań przez Internet.

Dzień przed wizytą, wyślemy SMS z przypomnieniem, zaś na email - wskazówki dojazdu.

Cena za poradę prawną wynosi 250 PLN brutto.

Przyjmujemy płatności kartą, gotówką, oraz poprzez Przelewy24.

W sprawach pilnych, w braku wolnych terminów, zalecamy rezerwację telefoniczną.

Umów się na spotkanie 1

Prześlij nam dokumenty z sądu

Jeżeli sprawa o ubezwłasnowolnienie już się toczy, prosimy o przesłanie na email (lub MMS-em na nr 606897739)  skanu/zdjęć posiadanych akt sprawy.

Wyślij dokumenty 2

Jakie dokumenty należy przynieść do Kancelarii?

W miarę możliwości, prosimy przygotować:

1. akt małżeństwa (jeżeli zostało zawarte), lub inne akty stanu cywilnego potwierdzające pokrewieństwo z osobą, która ma zostać ubezwłasnowolniona,
2. dokumentację medyczną osoby, która ma zostać ubezwłasnowolniona (jeżeli to choroba jest causą ubezwłasnowolnienia),
3. inne dowody potencjalnie istotne w sprawie (np. świadczące o uzależnieniu, nieporadności, braku samodzielności).

Gdzie uzyskać akt urodzenia? 3

Ubezwłasnowolnienie - porada prawna

W trakcie spotkania:

  1. w rozmowie z Klientem ustalimy istotne w sprawie okoliczności,

  2. wyjaśniamy wszelkie prawne aspekty postępowania o ubezwłasnowolnienie, oraz konsekwencji jego orzeczenia,

  3. wyjaśnimy różnice między ubezwłasnowolnieniem częściowym i całkowitym,

  4. ustalimy potrzebę wszczęcia odrębnych postępowań (np. o związanych z potrzebą uchylenia się od skutków prawnych w związku z zaciągniętymi zobowiązaniami),

  5. udzielamy odpowiedzi na pytania związane z prawnymi aspektami sprawy o ubezwłasnowolnienie.

MASZ PYTANIA? 606 89 77 39 4

Oferta reprezentacji

Po analizie sprawy, wycenimy koszt reprezentacji. 

Nasze stawki zaczynają się od:

  1. od 1.230 PLN za sprawę o ubezwłasnowolnienie,  gdy potrzebę jej wszczęcia uzasadnia istniejąca dokumentacja medyczna,

  2. od 1.850 PLN za nieoczywistą sprawę o ubezwłasnowolnienie 

5

Pierwsze pismo procesowe

Pierwsze pismo procesowe z reguły sporządzamy do 7 dni - zawsze jednak przed upływem terminu zakreślonego przez Sąd. 

Przed jego wysyłką, wspólnie skonsultujemy jego treść i w razie takiej potrzeby naniesiemy niezbędne poprawki.

6

Reprezentacja w toku sprawy

Zapewniamy kompleksową reprezentację w toku sprawy o ubezwłasnowolnienie.

Zajmujemy się także sprawami o leczenie przymusowe.

Leczenie przymusowe 7
kancelaria kraków

Zakres usług

Ubezwłasnowolnienie całkowite

Zajmujemy się doradztwem, sporządzaniem pism oraz pełną reprezentacją w sprawach o ubezwłasnowolnienie całkowite.

Ubezwłasnowolnienie częściowe

Świadczymy usługi reprezentacji w sprawach o ubezwłasnowolnienie częściowe.

Leczenie przymusowe

Zajmujemy się sprawami o leczenie przymusowe.

radca prawny kraków

Stawki