Sporządzamy i opiniujemy umowy wydawnicze.
Sporządzamy wzory umów licencyjnych na utwory i programy komputerowe.
Poprzedni
Następny

Zajmujemy się szeroko pojętym prawem umów i prawem autorskim, w tym sporządzaniem umów wydawniczych, licencji, umów z developerami, projektantami, designerami i innych umów na pracę twórczą.

Przedmiotem prawa autorskiego jest tzw. utwór, tj. twórczy i utrwalony efekt kreacji autora. Prawa te podlegają szczególnej ochronie. Część z nich, ma przy tym niezbywalny charakter. Z tych względów, zlecając osobie trzeciej wykonanie twórczego opracowania (np. projektu budowlanego, programu komputerowego, utworu literackiego itd.) warto należycie zabezpieczyć swe prawa, sporządzając umowę zawierającą stosowne klauzule o prawach autorskich.
Kancelaria Kraków
Michał Podolec
radca prawny

Porada prawna z prawa autorskiego

Jak zlecić analizę / sporządzenie projektu umowy?

Wystarczy wysłać nam założenia lub umowę do analizy.

Opisując założenia kontraktu, proszę określić:
- w jakim charakterze dana strona ma zawrzeć umowę (np.: to ja będę wydawcą, a druga strona umowy - autorem),
- czy drugą stroną umowy będzie konsument, czy przedsiębiorca,
- co ma być przedmiotem umowy (np. wykonanie programu komputerowego / grafiki na stronę www),
- jakie mają być najważniejsze postanowienia (np. zakaz konkurencji).

Na potrzeby złożenia oferty, prosimy także o podanie danych kontaktowych, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą - także numer NIP.

Wyślij dokumenty 1

W 24h wyślemy ofertę

Po otrzymaniu wytycznych, w ciągu 1 dnia roboczego prześlemy ofertę na sporządzenie lub analizę projektu umowy.

Jeżeli w tym czasie email nie dotrze - prosimy sprawdzić folder SPAM lub się z nami skontaktować telefonicznie.

Jeżeli w wiadomości został nam podany numer kontaktowy - o wysłaniu oferty powiadomimy także SMS-em.

2

Zlecenie usługi przez Internet

Wraz z ofertą wyślemy:
- umowę na usługę prawną online,
- regulamin świadczenia usługi wraz z pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy. 

By zawrzeć umowę, wystarczy dokonać płatności przelewem tradycyjnym, lub za pomocą Przelewy24 lub PayPal - zgodnie z opisaną w email instrukcją.

MASZ PYTANIA? 606 89 77 39 3

Prawo odstąpienia od umowy

Konsumentom przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Kancelarią przez Internet. Z uprawnienia można skorzystać w ciągu 14 dni licząc od zawarcia umowy online.

Z tych względów, do realizacji usługi co do zasady przystępujemy dopiero po upływie w/w terminu. Jeżeli jednak konsument postanowi zrezygnować z prawa odstąpienia od umowy, wówczas do wykonania umowy przystąpimy niezwłocznie.

Instrukcję jak to uczynić i tym samym przyśpieszyć otrzymanie opracowania, prześlemy wraz z ofertą.

4

Wzór umowy / analiza prawna umowy

W uzgodnionym terminie (zazwyczaj do 4 dni roboczych) prześlemy gotowe opracowanie wraz z fakturą elektroniczną.

5

Poprawki / dodatkowe pytania

W ciągu 7 dni od otrzymania opracowania, można wysłać do Kancelarii dodatkowe pytania, lub wniosek o zmianę zaproponowanych zapisów.

Stosowne modyfikacje, nie wykraczające istotnie poza ramy zlecenia wykonamy w cenie.

6
kancelaria kraków

Zakres usług

Wzory umów

Sporządzamy wzory wszelkich umów z zakresu prawa autorskiego, w tym umowy wydawnicze, licencyjne, umowy o dzieło, na prace projektowe, na sporządzenie programu komputerowego, utworu graficznego, itd.

Naruszenie praw autorskich

Świadczymy usługi reprezentacji w sprawach o naruszenie praw autorskich.

Negocjacje

Zapewniamy wsparcie prawne w negocjacjach zmierzających do zawarcia umowy lub uzyskania odszkodowania.

radca prawny kraków

Stawki

Sklep internetowy z wzorami umów online www.porady.prawne.online

Zapraszamy do naszego sklepu z wzorami umów i pism procesowych. Otwarte 24h/7!