Specjalizujemy się w sprawach o upadłość konsumencką.
W pewnych sytuacjach, skutecznie przeprowadzona upadłość konsumencka umożliwia całkowite umorzenie długów.
Poprzedni
Następny

Zajmujemy się reprezentacją w sprawach o upadłość konsumencką. 

Instytucja ta, została przewidziana dla osób, które co do zasady nie z własnej winy, a z przyczyn niezależnych znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Do grona okoliczności uzasadniających upadłość konsumencką można zaliczyć m. in. chorobę, niezawinioną utratę pracy, udział siły wyższej i inne nieoczekiwane zdarzenia losowe.

Co jednak istotne, możliwym jest także ogłoszenie upadłości z uwagi na względy słuszności lub przesłanki humanitarne. 

Zgłoszenie wniosku o upadłość konsumencką dla wielu może być szansą na pozbycie się długów i rozpoczęcie życia na nowo. Z tego powodu do sporządzenia wniosku należy podejść z odpowiednim przygotowaniem. Jest to niezwykle istotne zwłaszcza w przypadkach wymagających uprawdopodobnienia zajścia względów słuszności lub względów humanitarnych, lub wówczas, gdy powstanie stanu zadłużenia może zostać ocenione jako okoliczność zawiniona.
Kancelaria Kraków
Michał Podolec
radca prawny
kancelaria kraków

Zakres usług

Sporządzenie wniosku o upadłość

Pomagamy złożyć skuteczny i pozbawiony braków formalnych wniosek o upadłość, a także przygotowujemy inne pisma w toku postępowania upadłościowego.

Reprezentacja

Świadczymy usługi reprezentacji w sprawach o upadłość konsumencką.

Porady prawne

Udzielamy porad prawnych oraz sporządzamy opinie prawne z zakresu prawa upadłościowego.

radca prawny kraków

Stawki