Pomagamy dochodzić roszczeń o odszkodowanie z tytułu zalania mieszkania.
Zapewniamy reprezentację w postępowaniu likwidacyjnym po zalaniu mieszkania.
Poprzedni
Następny

Zajmujemy się sprawami o odszkodowanie z powodu zalania mieszkania.

Zalanie mieszkania jest zdarzeniem szczególnie dotkliwym. Poza zniszczeniem substancji lokalu, często dochodzi do uszkodzenia wielu ruchomości. Dotkliwym bywa także konieczność znoszenia uciążliwości wynikających z remontu czy braku możliwości korzystania z mieszkania w dotychczasowym zakresie. Powyższe stanowi źródło dodatkowej szkody i krzywdy, które winny zostać stosownie zrekompensowane przez sprawcę szkody.
Rozwód Kraków
Magdalena Rubiś
adwokat

Rezerwacja wizyty online

Spotkanie z prawnikiem można zarezerwować online.

Dzień przed wizytą wyślemy SMS z przypomnieniem, zaś na email - wskazówki dojazdu.

Koszt spotkania to 250 PLN brutto.

Na miejscu można dokonać płatności kartą.

W sprawach pilnych, lub w braku wolnych terminów, prosimy o kontakt telefoniczny.

Umów się na spotkanie 1

Sprawy w toku

Jeżeli sprawa jest w toku, gdy to możliwe, prosimy o przesłanie na email skanu posiadanych akt. Alternatywnie, można sfotografować najważniejsze dokumenty (np. pozew,  postanowienie o zabezpieczeniu) i przesłać je w formie MMS-a na numer: 606897739.

Wyślij dokumenty 2

Przygotuj dokumenty

Jeżeli przedmiotem usługi prawnej ma być inicjacja sprawy o odszkodowanie, na spotkanie warto przygotować:

1. dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości,
2. inwentaryzację i dokumentację fotograficzną potwierdzającą zakres szkody,
3. posiadane polisy i polisy sprawcy zalania,
4. dane sprawcy zalania (w przypadku gdy jego źródłem nie jest wewnętrzna instalacja w danym lokalu).

Zgromadzenie tych dokumentów przed spotkaniem nie jest konieczne - ale przyśpieszy wszczęcie sprawy.

3

Zalanie mieszkania - porada prawna

W trakcie spotkania z adwokatem lub radcą prawnym:

  1. pomagamy zebrać i podsumować komplet informacji niezbędnych do reprezentacji w sprawie o odszkodowanie,

  2. wyjaśniamy wszelkie prawne aspekty związane z otrzymaniem i opodatkowaniem odszkodowania,

  3. porozmawiamy na tematy spraw majątkowych i uzyskania zwolnienia z kosztów sądowych,

  4. ustalimy potrzebę wszczęcia odrębnych postępowań (np. o zabezpieczenie),

  5. udzielamy odpowiedzi na pytania związane z prawnymi aspektami sprawy o odszkodowanie.

MASZ PYTANIA? 606 89 77 39 4

Oferta reprezentacji

Na pierwszym spotkaniu, złożymy ofertę reprezentacji w sprawie.

5

Zgłoszenie szkody i pozew

Pierwsze pismo procesowe z reguły sporządzamy w ciągu ~7 dni - zawsze jednak z zachowaniem terminów wynikających z OWU lub zakreślonych przez Sąd.

6

Postępowanie likwidacyjne

Przed złożeniem sprawy w sądzie, Kancelaria podejmuje próbę polubownego zakończenia sporu i uzyskania niespornej kwoty odszkodowania.

7

Reprezentacja w toku sprawy

Zapewniamy kompleksową reprezentację w toku sprawy o odszkodowanie.

W razie takiej potrzeby, sporządzimy dalsze pisma procesowe, zarzuty do opinii biegłych, wnioski o zabezpieczenie itd.

8
kancelaria kraków

Zakres usług

Sprawy o zalane mieszkanie

Zajmujemy się reprezentacją w sprawach o odszkodowanie za zniszczone mieszkanie.

Postępowanie likwidacyjne

Zastępujemy w postępowaniu likwidacyjnym dotyczącym szkód z tytułu zalania mieszkania.

Umowy na roboty budowlane

Sporządzamy i opiniujemy umowy na roboty budowlane.

radca prawny kraków

Stawki