Specjalizujemy się w sprawach o zniesienie współwłasności, podział majątku po rozwodzie oraz o dział spadku.

Zajmujemy się sprawami o zniesienie współwłasności, podział majątku i o dział spadku.

Specyfika i trudność tej kategorii spraw, polega na konieczności legitymowania się nie tylko wiedzą prawniczą, ale i umiejętnością analizy opinii biegłych sądowych. Ponadto bolączką większości sporów o zniesienie współwłasności jest przewlekłość postępowania.
Kancelaria Kraków
Michał Podolec
radca prawny

Zniesienie współwłasności porada prawna

Umów się przez Internet z radcą lub adwokatem

Termin spotkania z naszymi  prawnikami można zarezerwować przez Internet.

Stosowne przypomnienie w formie SMS wyślemy dzień przed wizytą w naszej Kancelarii. Informacje ze wskazówkami dojazdu prześlemy zaś na email.

Koszt porady prawnej u adwokata lub radcy prawnego wynosi 250 PLN brutto.

Za usługę zapłacić można gotówką i kartą. Płatności obsługuje także system Przelewy24.

Umów się na spotkanie 1

Sprawy prowadzone w sądzie

Jeżeli sprawa o zniesienie współwłasności jest już w toku, o ile jest to możliwe, prosimy o przesłanie na email skanu/fotokopii posiadanych dokumentów.

Wyślij dokumenty 2

Dokumenty potrzebne do wszczęcia sprawy

Jeżeli sprawa o zniesienie współwłasności dopiero ma zostać zainicjowana, do Kancelarii warto przynieść:

1. listę aktywów będących przedmiotem podziału,
2. dane adresowe współwłaścicieli,
3. dowody potwierdzające poniesienie nakładów na rzecz objętą współwłasnością,
4. inne dowody potencjalnie istotne w sprawie, np. związane z otrzymywaniem pożytków z rzeczy wspólnej przez pozostałych współwłaścicieli.

Gdzie uzyskać akt małżeństwa? 3

...dokumenty c.d.

W sprawach, w których przedmiotem zniesienia współwłasności mają być nieruchomości, przed spotkaniem warto ustalić numery ich ksiąg wieczystych.

Jeżeli dotarcie do tej informacji nastarcza problemów, za niewielką opłatą, można skorzystać z odpowiednich wyszukiwarek dostępnych w Internecie.

Jak ustalić numer księgi wieczystej? 4

Zniesienie współwłasności - porada prawna

W trakcie spotkania adwokat lub radca prawny:

  1. ustali i podsumuje stan faktyczny istotny w sprawie,

  2. wyjaśni na czym polega i jak przebiega sprawa o zniesienie współwłasności, oraz czy i kiedy możliwym jest dochodzenie tzw. roszczeń pobocznych (m.in. o rozliczenie nakładów i pożytków, lub sporów związanych z posiadaniem),

  3. omówi inne sprawy majątkowe, potrzebę wszczęcia sprawy o zabezpieczenie,

  4. udzieli odpowiedzi na pytania związane z prawnymi aspektami sprawy o zniesienie współwłasności.

MASZ PYTANIA? 606 89 77 39 5

Koszt sprawy o zniesienie współwłasności

Na pierwszej wizycie w Kancelarii, przedstawimy kosztorys sprawy, w tym oferowaną przez Kancelarię stawkę za jej przyjęcie i poprowadzenie. Przy wycenie, uwzględniamy m.in. stopień skomplikowania sprawy, wartość aktywów będących przedmiotem zniesienia współwłasności i szacowaną pracochłonność sprawy.

Nasze stawki zaczynają się od:

  1. od 1.230 PLN za pozasądowe zniesienie współwłasności,

  2. od 2.460 PLN za reprezentację w sprawie o zniesienie współwłasności.

6

Wniosek o zniesienie współwłasności / Odpowiedź na wniosek

Pierwsze pismo procesowe najczęściej sporządzamy do 7 dni - zawsze jednak z uwzględnieniem ewentualnego terminu zakreślonego przez Sąd. 

Projekt pisma, przed nadaniem do sądu, zawsze konsultujemy i omawiamy z Klientem.

7

Zgodne zniesienie współwłasności

Gdy takie są oczekiwania Klienta, przed wysyłką pisma procesowego podejmiemy próbę polubownego zakończenia sporu.

8

Reprezentacja w toku sprawy

Świadczymy usługi pełnej reprezentacji w ramach sprawy o zniesienie współwłasności.

W razie takiej potrzeby, sporządzimy dalsze pisma procesowe, zarzuty do opinii biegłych, wnioski o zabezpieczenie lub zażalenia na postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia.

9
kancelaria kraków

Zakres usług

Umowy o zniesienie współwłasności

Sporządzamy i analizujemy projekty umów o zniesienie współwłasności

Sprawy o zniesienie współwłasności

Świadczymy usługi reprezentacji we wszelkich sprawach sądowych dotyczących zniesienia współwłasności.

Negocjacje

Zapewniamy wsparcie prawne w negocjacjach zmierzających do zniesienia współwłasności.

radca prawny kraków

Stawki