władza rodzicielska a kontakty

Władza rodzicielska a prawo do kontaktów

Zdarza się, że rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej nie chce lub nie potrafi pogodzić się z takim rozstrzygnięciem, i domaga się od byłego małżonka umożliwienia wizyt z małoletnim. Czy ma do tego prawo?


Co do zasady tak.

Wynika to z tego, że władza rodzicielska i prawo do kontaktów, to po prostu dwie, zupełnie różne materie.

Formalnie zatem, można nie mieć władzy rodzicielskiej nad dzieckiem (a takie rozstrzygnięcie może zapaść z wielu względów) – a jednocześnie móc się z owym dzieckiem spotykać.

Nie oznacza to jednak, że drugi rodzic musi ulegać życzeniom byłego małżonka, i spełniać jego zachcianki wizyt o każdej porze dnia i nocy. 

Jeżeli prawo do kontaktów nie zostało już uregulowane w wyroku sądu, o kontaktach pozbawionego władzy rodzicielskiej rodzica z dzieckiem, decyduje tymczasowo rodzic posiadający ową władzę. Może on zatem zgodzić się na takie spotkanie, natomiast druga strona nie posiada tytułu umożliwiającego wymuszenie takiej wizyty.

W razie sporu co do odbycia się danego spotkania, tak jedna jak i druga strona może złożyć stosowny pozew o ustalenie kontaktów. Możliwym jest także złożenie wniosku o udzielenie zabezpieczenia, poprzez uregulowanie tej materii na czas trwania postępowania. Co istotne, nawet jeżeli kwestia kontaktów została już uregulowana w wyroku orzekającym rozwód – w każdym czasie można złożyć pozew o zmianę pozwu rozwodowego w części rozstrzygającej o prawie do kontaktów.

Rozstrzygając taki pozew, sąd ustali czy do takich kontaktów w ogóle może dojść, jak często winny się one odbywać, gdzie i na czyj koszt powinno do nich dochodzić, i czy powinny być nadzorowane przez drugiego rodzica lub kuratora sądowego.

Przyczyny pozbawienia jednego z rodziców władzy rodzicielskiej bywają różne. Nie w każdym przypadku taki rodzic powinien być kategorycznie pozbawiany prawa do kontaktu z dzieckiem. Zwłaszcza, że nie jest to tylko prawo rodzica, ale i prawo dziecka do kontaktu z drugim rodzicem. Oczywiście zdarzają się też i takie przypadki, gdy rodzic domaga się widzenia z małoletnim jedynie w celach retorsji np. za pozew o podwyższenie alimentów. W takich sytuacjach należy ufać, że sąd rozstrzygający spór domyśli się prawdziwej intencji strony wnoszącej pozew.

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email