wysłuchanie małoletniego

Wysłuchanie małoletniego dziecka w sprawie o rozwód

Sprawy o rozwód, w oczywisty sposób wpływają na sytuację osobistą i prawną wspólnych dzieci stron. Czasami jednak, małoletni bywają szczególnie mocno wikłani w konflikt swych rodziców.


W sprawach o unieważnienie małżeństwa, ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa, a także sprawach o rozwód lub separację na żądanie jednego z małżonków, małoletni, którzy nie ukończyli lat trzynastu, a zstępni stron, którzy nie ukończyli lat siedemnastu, nie mogą być przesłuchiwani w charakterze świadków.

Nie oznacza to jednak, że dzieci stron pozostają niemym uczestnikiem postępowania. Byłoby to nieuzasadnione, zwłaszcza że wynik takiej sprawy, bezpośrednio wpłynie na sytuację osobistą i prawną małoletniego. Dziecko Stron, jest zatem również podmiotem sprawy o rozwód, tyle że nie uczestniczącym w postępowaniu w charakterze strony. De facto, prawa i interesy małoletniego, w toku postępowania z urzędu broni i reprezentuje sąd. Wspomnieć należy choćby na tzw. negatywną przesłankę orzeczenia rozwodu: jeśli sąd stwierdzi, że na jego orzeczeniu ucierpiałoby dobro małoletniego – winien pozew o rozwód oddalić. Nawet jeżeli jedna i druga strona owego rozwodu się domaga. W jaki jednak sposób, sąd ma ustalić stanowisko małoletniego, skoro nie może przesłuchać go w charakterze świadka?

Wbrew pozorom w tym wszystkim jest logika. Zakaz przesłuchiwania dziecka w sprawie o rozwód jest uzasadniony. Wystąpienie w tym charakterze, stanowiłoby dla małoletniego źródło traumy i stresu.

Ustawodawca przewidział zatem alternatywny sposób podejmowania przez sąd wiedzy na temat stanowiska małoletniego w sprawie. W sprawach tych, sąd może bowiem dziecko „wysłuchać”. Jest to dopuszczalne, jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwala. Wysłuchanie odbywa się poza salą posiedzeń sądowych. Stosownie do okoliczności, rozwoju umysłowego, stanu zdrowia i stopnia dojrzałości dziecka sąd powinien uwzględnić jego zdanie i rozsądne życzenia.

Wysłuchanie ma zatem nieformalny charakter, i odbywa się w mniej stresującym dla dziecka otoczeniu.

W praktyce jednak, sąd nie korzysta z tej procedury osobiście. Zazwyczaj poznaje on zdanie małoletniego, za pośrednictwem biegłych z Regionalnych Ośrodków Diagnostyczno Konsultacyjnych.

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Uruchom WhatsApp
Napisz do nas.
Porozmawiaj z prawnikiem!
Witamy!

Zapraszamy do kontaktu, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00.