zarządzanie grobowcem

Zarządzanie grobowcem

Grobowiec, tak jak i każda inna rzecz, może być przedmiotem współwłasności. Prawo do grobu, jest jednak specyficzne, zważywszy na mieszany majątkowo-osobisty charakter. Jak zatem sprawowany jest zarząd wspólnym grobowcem?


W przypadku gdy prawo do grobu ma stricte majątkowy charakter (tj. gdy grobowiec jest pusty), decyzje w sprawach danego grobowca, podejmuje osoba, która zawarła umowę z zarządcą danego cmentarza. Jeżeli majątkowe prawo do grobu wchodzi w skład majątku małżeńskiego, decyzje w tym przedmiocie na zasadach ogólnych podjąć może każdy z małżonków samodzielnie.

Jeżeli prawo to przekształciło się w prawo osobiste, w braku ewentualnej umowy, która mogłaby regulować sposób wykonywania prawa do grobu, o przedmiotowym prawie decydują wspólnie wszyscy uprawnieni.

Brak jest szczegółowej regulacji, która wskazywałaby jak ów zarząd winien być sprawowany, tj. czy przy podejmowaniu każdej decyzji wymagana jest jednomyślność uprawnionych. Należy jednak przychylić się za interpretacją, iż w sprawach drobnych (np. nieznaczne remonty, czyszczenie nagrobka, dekoracja nagrobka itd.) decyzje podejmować może każdy z uprawnionych. W sprawach zaś istotnych (np. pochowanie kolejnych zwłok, ekshumacja, demontaż, budowa nowego lub istotna zmiana nagrobka) – decyzję winni podjąć wszyscy uprawnieni.

W razie sporu co do istnienia lub wykonywania prawa do grobu, każdy z uprawnionych może zwrócić się o rozstrzygnięcie sądu.

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Uruchom WhatsApp
Napisz do nas.
Porozmawiaj z prawnikiem!
Witamy!

Zapraszamy do kontaktu, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00.