zniesienie współwłasności

Zniesienie współwłasności

Podział rzeczy wspólnej nastąpić może bądź w drodze stosownej umowy, lub postanowienia sądu. Celem artykułu jest ukazanie dopuszczalnych sposobów zniesienia współwłasności.


Nastąpić może jako:

– podział fizyczny rzeczy (w odniesieniu do przedmiotów dających się fizycznie i formalnie podzielić),

– przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli bez lub z obowiązkiem spłaty,

– sprzedaż rzeczy i podział uzyskanych w ten sposób środków.

Równolegle, w ramach sprawy o zniesienie współwłasności, sąd może rozstrzygnąć inne spory między współwłaścicielami związane z korzystaniem z rzeczy (np. roszczenia o rozliczenie nakładów/pożytków, zarzut zasiedzenia).

W sprawach tych pomagamy zarówno przygotować odpowiednie wzory umów, należycie chroniących prawa i interesy Klienta, a także reprezentujemy Mocodawcę w trakcie całego postępowania sądowego.

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email