Odszkodowania

Zajmujemy się reprezentacją Klientów zarówno w sprawach odszkodowań majątkowych, jak i związanych z dochodzeniem zadośćuczynienia.

Pomagamy odpowiednio sformułować roszczenia, by osoba poszkodowana otrzymała służące jej świadczenia w adekwatnej do szkody i krzywdy wysokości. 

{xtypo_info} W zależności od konkretnej sprawy, odszkodowania lub zadośćuczynienia dochodzić można od sprawcy szkody / krzywdy, a czasem też od innych podmiotów (np. ubezpieczyciele, instytucje ponoszące odpowiedzialność za zachowanie sprawcy np. pracownika). {/xtypo_info}

Doznany przez poszkodowanego uszczerbek, może przybrać formę szkody majątkowej (np. zniszczony w wypadku samochód), lub mieć charakter tzw. krzywdy, tj. szkody niemajątkowej (np. szkoda na osobie - złamana noga w skutek poślizgnięcia na lodzie lub przez poślizgnięcie w sklepie). Źródłem krzywdy lub szkody majątkowej, może być zarówno zdarzenie losowe (np. wypadek samochodowy, wypadek przy pracy), nieumyślne niedopatrzenie (zazwyczaj tak powstaje błąd medyczny), jak i umyślne zachowanie (np. pobicie, zniszczenie mienia). 

 

Jakie roszczenia przysługują poszkodowanemu?

W zależności od rodzaju sprawy, możliwym jest dochodzenie odszkodowania majątkowego, zwrotu kosztów leczenia, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, jak i stosownej renty z tytułu niezdolności do pracy lub zwiększenia się potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość. W przypadku wypadków przy pracy, poza roszczeniami służącymi z tytułu ubezpieczeń społecznych, niekiedy można również domagać się odszkodowania uzupełniającego od pracodawcy.

 

Jakimi sprawami o odszkodowanie zajmuje się Kancelaria?

 

{tab Wypadki komunikacyjne}

 

Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku z wypadkiem komunikacyjnym.

Oferujemy usługi zastępstwa zarówno w toku postępowania likwidacyjnego jak i w ramach postępowania sądowego.

Pomagamy uzyskać odszkodowanie nie tylko w związku z koniecznością naprawy uszkodzonego pojazdu, ale i w związku z utratą jego wartości handlowej w skutek wypadku.

Zajmujemy się także dochodzeniem roszczeń z tytułu uszczerbków na zdrowiu w związku z uczestnictwem w wypadku komunikacyjnym.

 

{tab Wypadki przy pracy}

 

W sprawach tych reprezentujemy zarówno pracowników jak i pracodawców.

Poszkodowanym pomagamy uzyskać należne im świadczenia z ubezpieczeń społecznych i od pracodawcy.

Reprezentując pracodawcę, pomagamy dopełnić wszelkich formalności związanych z procedurą ustalenia przyczyny wypadku przy pracy, jak i dbamy o jego interes prawny w toku dalszego postępowania.

 

 

{tab Błędy medyczne}

 

Szczególnym zakresem naszej specjalizacji jest prowadzenie sporów o odszkodowanie za błąd medyczny.

Osobom poszkodowanym pomagamy uzyskać adekwatne do szkody i krzywdy odszkodowanie, zadośćuczynienie bądź rentę.

Kliknij by dowiedzieć się więcej: błąd medyczny

 

 

{tab Szkody majątkowe}

 

Pomagamy uzyskać odszkodowanie także w sprawach z tytułu tzw. czynów niedozwolonych, lub wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia mienia od zdarzenia losowego lub kradzieży.

 

{/tabs}

 

W razie zainteresowania współpracą, zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Kancelaria kraków

 

Drukuj E-mail

 

Drukuj

kancelaria@krmp.pl | +48 606 89 77 39 | +48 698 88 74 84 | 12 357 15 10 | Czarnowiejska 8/1, 31-126 Kraków | oddział: Franciszka Stefczyka 25, 32-070 Czernichów