Upadłość konsumencka | krmp.pl

Upadłość konsumencka stanowi przysłowiową ostatnią deskę ratunku dla zadłużonych osób fizycznych. 

Instytucja ta, została przewidziana dla osób, które co do zasady nie z własnej winy, a z przyczyn niezależnych znalazły się w trudnej sytuacji finansowej.

Do grona okoliczności uzasadniających upadłość konsumencką można zaliczyć m. in. chorobę, niezawinioną utratę pracy, udział siły wyższej i inne nieoczekiwane zdarzenia losowe.

Co jednak istotne, możliwym jest także ogłoszenie upadłości z uwagi na względy słuszności lub przesłanki humanitarne. 

 

Zgłoszenie wniosku o upadłość konsumencką dla wielu może być szansą na pozbycie się długów i rozpoczęcie życia na nowo. Z tego powodu do sporządzenia wniosku należy podejść z odpowiednim przygotowaniem. Jest to niezwykle istotne zwłaszcza w przypadkach wymagających uprawdopodobnienia zajścia względów słuszności lub względów humanitarnych, lub wówczas, gdy powstanie stanu zadłużenia może zostać ocenione jako okoliczność zawiniona. Co równie ważne, w sprawach tych sąd upadłościowy co do zasady nie działa z urzędu. To na wnioskodawcy spoczywa zatem ciężar należytego sporządzenia treści wniosku, oraz odpowiednie przygotowanie i zgromadzenie materiału dowodowego.

Należy mieć na uwadze, że ogłoszenie upadłości i zakończenie postępowania, nie zawsze wywoła oczekiwany skutek umorzenia niespłaconych długów. Niewątpliwie zaś, z perspektywy upadłego, osiągnięcie takiego efektu jest kluczowe. 

 

Kancelaria specjalizuje się w szeroko pojętym prawie upadłościowym, oferując swe usługi zarówno dla upadłych, jak i ich wierzycieli.

Tags: prawo upadłościowe, upadłość konsumencka

Drukuj E-mail

 

Drukuj

kancelaria@krmp.pl | +48 606 89 77 39 | +48 698 88 74 84 | 12 357 15 10 | Czarnowiejska 8/1, 31-126 Kraków | oddział: Franciszka Stefczyka 25, 32-070 Czernichów