Specjalizujemy się w reprezentacji w sporach konsumenckich, m.in. opartych o przepisy o rękojmi przy sprzedaży.
Sporządzamy i opiniujemy wzory umów zawieranych przez przedsiębiorcę z konsumentami.
Poprzedni
Następny

Nasza kancelaria oferuje usługi z zakresu szeroko rozumianego prawa ochrony konsumentów. Zapewniamy pomoc prawną i doradztwo zarówno osobom prowadzącym działalność gospodarczą, jak i konsumentom.

By uniknąć nadużywania przez przedsiębiorców pozycji dominującej, ustawodawca wprowadził szereg uregulowań, skutkujących uprzywilejowaniem konsumenta. Ponadto narzucone zostały pewne minimalne standardy współpracy i obrotu z konsumentami m.in. w zakresie transakcji sprzedaży czy udzielania pożyczek. Brak znajomości tych zasad bywa kosztowny i skończyć się może m.in. uznaniem za niedozwolone stosowanych przez przedsiębiorcę klauzul umownych.
Kancelaria Kraków
Michał Podolec
radca prawny
kancelaria kraków

Zakres usług

Umowy

Sporządzamy i opiniujemy wszelkie umowy cywilnoprawne, gospodarcze i handlowe, także pod kątem ich zgodności z prawem konsumenckim.

Reprezentacja

Świadczymy usługi reprezentacji we wszelkich sprawach sądowych, administracyjnych i przed sądami administracyjnymi w sporach konsumenckich oraz o uznanie postanowień wzorca umownego za niedozwolone.

Porady prawne

Udzielamy porad prawnych oraz sporządzamy opinie prawne z wielu dziedzin prawa, w tym z zakresu prawa ochrony konsumentów.

Rękojmia

Reprezentujemy w sprawach dotyczących roszczeń z tytułu rękojmi przy sprzedaży.

Deweloperzy

Specjalizujemy się w sprawach roszczeń konsumentów względem deweloperów z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy deweloperskiej.

Regulaminy

Rporządzamy komplet regulaminów i innej dokumentacji niezbędnej w transakcjach z udziałem konsumentów, a w szczególności dokonywanych na odległość (regulamin sklepu internetowego, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, polityki prywatności, wzory oświadczeń w sprawie zgód na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną itd.).

radca prawny kraków

Stawki

Porady prawne

udzielana w trakcie spotkania z radcą prawnym lub adwokatem
150 PLN
  • Porada prawna udzielana w siedzibie Kancelarii
  • Standardowe spotkanie trwa ~1 godzinę
  • Płatność kartą lub gotówką

Usługi online

udzielana w trakcie spotkania z radcą prawnym lub adwokatem
od 150 PLN
  • Usługi online - dostępne dla każdego
  • Usługi realizujemy do 4 dni roboczych
  • Płatność przelewem, Przelewy24 lub PayPal

Reprezentacja

udzielana w trakcie spotkania z radcą prawnym lub adwokatem
darmowa wycena
  • Prowadzimy sprawy w całej Polsce
  • Wycenę przedstawimy na pierwszym spotkaniu
  • Płatność kartą, gotówką lub przelewem