Blog o prawie

0
Liczba artykułów
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
spory konsumenckie
Sprawy sądowe - postępowanie cywilne
r.pr. Michał Podolec

Właściwość sądu w sporach konsumenckich

Co do zasady, pozew należy złożyć przed sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pozwanego. Od tej reguły istnieje szereg wyjątków. Przepisy kodeksu

Czytaj więcej...
pozwolenie na użytkowanie
Prawo administracyjne
adw. Magdalena Rubiś

Warunkowe pozwolenie na użytkowanie

Proces budowlany pod kątem prawnym i formalnym normowany w większości przepisami ustawy Prawo budowlane, składa się z kilku etapów, z których każdy zakończony jest wydaniem

Czytaj więcej...
przemoc w rodzinie
Prawo rodzinne
r.pr. Michał Podolec

Co grozi za stosowanie przemocy w rodzinie?

Agresywny współmałżonek, stosowanie przemocy psychicznej, ekonomicznej, seksualnej, a nawet fizycznej. Są to częste przyczyny interwencji Policji czy powody do założenia tzw. Niebieskiej Karty.  Przemoc w

Czytaj więcej...