Reprezentujemy w sprawach o eksmisję.
Pomagamy odzyskać lub utrzymać posiadanie lokalu.
Poprzedni
Następny

Specjalizujemy się w sprawach o eksmisję  z lokali mieszkalnych i użytkowych. Prowadzimy nadto sprawy o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu.

Bolączką wielu spraw o eksmisję, jest przewlekłość postępowań, a także konieczność pogodzenia przeciwstawnych praw i interesów z tytułu prawa własności do lokalu, oraz prawa do lokalu socjalnego.
Rozwód Kraków
Magdalena Rubiś
adwokat

Porada prawna w sprawie o eksmisję

Spotkanie z adwokatem

Aby umówić się z radcą prawnym lub adwokatem na termin porady prawnej, wystarczy skorzystać z naszego systemu rezerwacji spotkań online.

Koszt porady prawnej wynosi 250 PLN brutto.

Przyjmujemy płatności gotówką i kartą.

Umów się na spotkanie 1

Jeżeli sprawa jest w toku

Jeżeli sprawa o eksmisję toczy się przed sądem, o ile jest to możliwe, prosimy o przesłanie na email skanu/fotokopii posiadanych dokumentów.

Wyślij dokumenty 2

Co przynieść na spotkanie?

Jeżeli sprawa o eksmisję dopiero ma zostać zainicjowana, na spotkanie warto przygotować: 

1. numer księgi wieczystej nieruchomości/lokalu z jakiej ma nastąpić eksmisja,
2. umowę najmu/dzierżawy lub analogiczną (jeżeli została zawarta),
3. korespondencję z osobą, która ma zostać eksmitowana (np. wypowiedzenie umowy, wezwania do zapłaty itd.),
4. inne dowody potencjalnie istotne w sprawie, np. oświadczenie najemcy o dobrowolnym poddaniu się obowiązkowi wydania lokalu itd., dowody potwierdzające prawo do lokalu socjalnego itd.

3

Jak ustalić numer księgi wieczystej?

Jeżeli dotarcie do tej informacji nastarcza problemów, za niewielką opłatą, można skorzystać z odpowiednich wyszukiwarek dostępnych w Internecie.

Jak ustalić numer księgi wieczystej? 4

Eksmisja - porada prawna

W trakcie spotkania adwokat lub radca prawny:

  1. ustali i podsumuje stan faktyczny istotny w sprawie,

  2. wyjaśni na czym polega i jak przebiega sprawa o eksmisję, oraz czy i kiedy możliwym jest dochodzenie roszczeń pobocznych, m.in. o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu,

  3. omówi inne sprawy i wątki w sprawie, w tym związane z prawem do lokalu socjalnego i odszkodowaniem od Gminy za nie zapewnienie lokalu socjalnego,

  4. udzieli odpowiedzi na pytania związane z prawnymi aspektami sprawy o eksmisję.

MASZ PYTANIA? 606 89 77 39 5

Koszt sprawy o eksmisję

Na pierwszej wizycie w Kancelarii, przedstawimy kosztorys sprawy, w tym oferowaną przez Kancelarię stawkę za jej przyjęcie i poprowadzenie. Przy wycenie, uwzględniamy m.in. stopień skomplikowania sprawy i szacowaną pracochłonność sprawy.

Nasze stawki zaczynają się od:

  1. od 400 PLN za sporządzenie stosownych oświadczeń warunkujących skuteczną eksmisję (m.in. wezwanie do zapłaty pod rygorem wypowiedzenia umowy, oświadczenie o wypowiedzeniu umowy),

  2. od 1.500 PLN za reprezentację w sprawie o eksmisję.

6

Pozew o eksmisję

Pierwsze pismo procesowe najczęściej sporządzamy do 7 dni - zawsze jednak z uwzględnieniem ewentualnego terminu zakreślonego przez Sąd. 

Projekt pisma, przed nadaniem do sądu, zawsze konsultujemy i omawiamy z Klientem.

7

Dobrowolne opuszczenie lokalu

Gdy takie są oczekiwania Klienta, przed wysyłką pisma procesowego podejmiemy próbę polubownego zakończenia sporu.

8

Reprezentacja w toku sprawy

Świadczymy usługi pełnej reprezentacji w ramach sprawy o eksmisję.

9
kancelaria kraków

Zakres usług

Sprawy o eksmisję

Świadczymy usługi reprezentacji we wszelkich sprawach sądowych o eksmisję.

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu

Prowadzimy sprawy o zapłatę z tytułu bezumownego korzystania z lokalu.

Odszkodowanie od gminy za brak lokalu socjalnego

Pomagamy odzyskać pieniądze od Gminy, z tytułu niezapewnienia lokalu socjalnego

radca prawny kraków

Stawki