Zajmujemy się doradztwem i reprezentacją w sprawach dot. połączeń spółek, w tym także tzw. połączeń odwrotnych.
Sporządzamy komplet dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia lub podziału spółki.
Poprzedni
Następny

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną połączeń, przekształceń i podziałów spółek prawa handlowego. 

Doradzamy także w transakcjach, których przedmiotem są udziały, akcje lub przedsiębiorstwo.

Przeprowadzamy audyty due dilligence, pomagając zidentyfikować ryzyka prawne związane z daną transakcją.

Trudność czynności zmierzających do połączenia, podziału czy przekształcenia spółek polega nie tylko na ich skomplikowanym pod względem prawnym charakterze, ale i ryzyku uznania, że czynności te zostały podjęte jedynie w celu optymalizacji podatkowej - co rodzić może dotkliwe konsekwencje.
Kancelaria Kraków
Michał Podolec
radca prawny
kancelaria kraków

Zakres usług

Podział spółki

Zajmujemy się sprawami o podział spółki.

Połączenia

Świadczymy kompleksową obsługę prawną procesów połączeń spółek.

Przejęcia

Doradzamy i reprezentujemy w sprawach dotyczących przejęcia spółek.

radca prawny kraków

Stawki