Sporządzamy i analizujemy wszelkie wzory umów, m.in. cywilnych, gospodarczych, deweloperskich i dot. praw autorskich.
Sporządzamy regulaminy i inne dokumenty niezbędne przy prowadzeniu działalności gospodarczej.
Poprzedni
Następny

Kancelaria Radcowska Michał Podolec, oferuje usługi polegające na sporządzaniu projektów umów cywilnoprawnych, opiniowaniu wzorów umów oraz udziale w negocjacjach zmierzających do zawarcia kontraktu.

Źródłem znacznej ilości problemów prawnych i sporów sądowych, jest brak pisemnej umowy. Stan ów, często jest wynikiem ufności w doświadczenie i uczciwość drugiej strony. Problemy, mogą wynikać także z zawarcia umowy niedostatecznie chroniącej prawa lub interesy osoby zainteresowanej.
Kancelaria Kraków
Michał Podolec
radca prawny

Analiza i sporządzanie umów

Jak zlecić analizę / sporządzenie projektu umowy?

Wystarczy wysłać nam założenia lub umowę do analizy.

Opisując założenia kontraktu, proszę określić:
- w jakim charakterze dana strona ma zawrzeć umowę (np.: to ja będę sprzedawcą, a druga strona umowy - kupującym),
- czy drugą stroną umowy będzie konsument, czy przedsiębiorca,
- co ma być przedmiotem umowy (np. wykonanie robót budowlanych w zakresie prac dekarskich),
- jakie mają być najważniejsze postanowienia (np. zapłata ma zostać zabezpieczona wekslem).

Na potrzeby złożenia oferty, prosimy także o podanie danych kontaktowych, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą - także numer NIP.

Wyślij dokumenty 1

W 24h wyślemy ofertę

Po otrzymaniu wytycznych, w ciągu 1 dnia roboczego prześlemy ofertę na sporządzenie lub analizę projektu umowy.

Jeżeli w tym czasie email nie dotrze - prosimy sprawdzić folder SPAM lub się z nami skontaktować telefonicznie.

Jeżeli w wiadomości został nam podany numer kontaktowy - o wysłaniu oferty powiadomimy także SMS-em.

2

Zlecenie usługi przez Internet

Wraz z ofertą wyślemy:
- umowę na usługę prawną online,
- regulamin świadczenia usługi wraz z pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy. 

By zawrzeć umowę, wystarczy dokonać płatności przelewem tradycyjnym, lub za pomocą Przelewy24 lub PayPal - zgodnie z opisaną w email instrukcją.

MASZ PYTANIA? 606 89 77 39 3

Prawo odstąpienia od umowy

Konsumentom przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Kancelarią przez Internet. Z uprawnienia można skorzystać w ciągu 14 dni licząc od zawarcia umowy online.

Z tych względów, do realizacji usługi co do zasady przystępujemy dopiero po upływie w/w terminu. Jeżeli jednak konsument postanowi zrezygnować z prawa odstąpienia od umowy, wówczas do wykonania umowy przystąpimy niezwłocznie.

Instrukcję jak to uczynić i tym samym przyśpieszyć otrzymanie opracowania, prześlemy wraz z ofertą.

4

Wzór umowy / analiza prawna umowy

W uzgodnionym terminie (zazwyczaj do 4 dni roboczych) prześlemy gotowe opracowanie wraz z fakturą elektroniczną.

5

Poprawki / dodatkowe pytania

W ciągu 7 dni od otrzymania opracowania, można wysłać do Kancelarii dodatkowe pytania, lub wniosek o zmianę zaproponowanych zapisów.

Stosowne modyfikacje, nie wykraczające istotnie poza ramy zlecenia wykonamy w cenie.

6
kancelaria kraków

Zakres usług

Analiza umów

Zajmujemy się analizowaniem umów celem należytego zabezpieczenia praw i interesów Klienta oraz wyeliminowania ryzyk transakcyjnych.

Sporządzanie umów

Podejmujemy się przygotowania autorskiego wzoru każdej umowy, m.in. cywilnoprawnej, pracowniczej, handlowej, spółki, deweloperskiej. Opracowujemy zarówno projekty umów nazwanych (tj. takich które są uregulowane w przepisach kodeksu cywilnego) jak i nienazwanych (np. umowa franczyzy). Przykładowe umowy to m.in.: najem, roboty budowlane, sprzedaż, pożyczka, leasing, darowizna, umowa poufności, o dzieło, zlecenia, spółki komandytowej itd.

Sklep z wzorami umów

Oferujemy możliwość zakupu gotowych wzorów umów w naszym sklepie internetowym: www.porady.prawne.online

Negocjacje

Zapewniamy wsparcie prawne w negocjacjach.

Reprezentacja

Zajmujemy się prowadzeniem sporów z tytułu niewykonania lub nienalezytego wykonania umów.

Porady prawne

Udzielamy porad prawnych oraz sporządzamy opinie prawne w sprawach związanych z wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów.

Dlaczego warto zlecić prawnikowi analizę lub sporządzenie wzoru umowy?

Dostrzeżenie wszystkich ryzyk transakcyjnych, wymaga doświadczenia nie tylko na płaszczyźnie znajomości przepisów regulujących dany typ umowy, ale i w zakresie prowadzenia sporów sądowych wynikłych z ich niewykonania lub nienależytego wykonania.

radca prawny kraków

Stawki

Sklep internetowy z wzorami umów online www.porady.prawne.online

Zapraszamy do naszego sklepu z wzorami umów i pism procesowych. Otwarte 24h/7!