Sporządzamy i opiniujemy umowy najmu, najmu okazjonalnego i instytucjonalnego.
Sporządzamy umowy szyte na miarę oraz na indywidualne zamówienie.
Poprzedni
Następny

Sporządzamy i opiniujemy każdy rodzaj umowy, w tym umowy najmu, dzierżawy, najmu okazjonalnego i instytucjonalnego.

Oddanie lokalu w najem, to z jednej strony dobra i wygodna forma zarobkowania. Z drugiej strony, nie jest ona jednak wolna od ryzyka - zwłaszcza mając na względzie długotrwałość procesów sądowych o eksmisję. Z tych względów, warto zadbać o umowę, odpowiednio zabezpieczającą wynajmującego.
Kancelaria Kraków
Michał Podolec
radca prawny
Żadna umowa, nie uchroni wynajmującego przed nieuczciwym kontrahentem. Odpowiednio spisany kontrakt, ułatwi jednak jego eksmisję i dochodzenie roszczeń odszkodowawczych. Odpowiednio sporządzone klauzule, mogą nadto zniechęcić nieuczciwego lokatora od zawarcia umowy.
Rozwód Kraków
Magdalena Rubiś
adwokat

Wzór umowy najmu

Jak zlecić sporządzenie umowy najmu?

Wystarczy wysłać nam najważniejsze założenia:

  1. dane dot. nieruchomości,

  2. charakter najmu (lokal mieszkalny czy usługowy/produkcyjny itd.),

  3. wysokość czynszu,

  4. termin obowiązywania,

  5. wskazanie czy najemca uprawniony będzie do podnajmu,

  6. wskazanie czy najemca uprawniony będzie do zmian w obrębie lokalu (nakłady).

Wyślij założenia 1

W 24h wyślemy ofertę

Po otrzymaniu wytycznych, w ciągu 1 dnia roboczego prześlemy ofertę na sporządzenie lub analizę projektu umowy.

Jeżeli w tym czasie email nie dotrze - prosimy sprawdzić folder SPAM lub się z nami skontaktować telefonicznie.

Jeżeli w wiadomości został nam podany numer kontaktowy - o wysłaniu oferty powiadomimy także SMS-em.

2

Zlecenie usługi przez Internet

Wraz z ofertą wyślemy:
- umowę na usługę prawną online,
- regulamin świadczenia usługi wraz z pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy. 

By zawrzeć umowę, wystarczy dokonać płatności przelewem tradycyjnym, lub za pomocą Przelewy24 lub PayPal - zgodnie z opisaną w email instrukcją.

MASZ PYTANIA? 606 89 77 39 3

Prawo odstąpienia od umowy

Konsumentom przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Kancelarią przez Internet. Z uprawnienia można skorzystać w ciągu 14 dni licząc od zawarcia umowy online.

Z tych względów, do realizacji usługi co do zasady przystępujemy dopiero po upływie w/w terminu. Jeżeli jednak konsument postanowi zrezygnować z prawa odstąpienia od umowy, wówczas do wykonania umowy przystąpimy niezwłocznie.

Instrukcję jak to uczynić i tym samym przyśpieszyć otrzymanie opracowania, prześlemy wraz z ofertą.

4

Wzór umowy / analiza prawna umowy

W uzgodnionym terminie (zazwyczaj do 4 dni roboczych) prześlemy gotowe opracowanie wraz z fakturą elektroniczną.

5

Poprawki / dodatkowe pytania

W ciągu 7 dni od otrzymania opracowania, można wysłać do Kancelarii dodatkowe pytania, lub wniosek o zmianę zaproponowanych zapisów.

Stosowne modyfikacje, nie wykraczające istotnie poza ramy zlecenia wykonamy w cenie.

6
kancelaria kraków

Zakres usług

Umowa najmu
lokalu mieszkalnego

Sporządzamy i analizujemy projekty umów najmu lokali mieszkalnych, w tym umowy najmu okazjonalnego

Umowa najmu
lokalu usługowego

Świadczymy usługi reprezentacji we wszelkich sprawach sądowych dotyczących zniesienia współwłasności.

Negocjacje

Zapewniamy wsparcie prawne w negocjacjach zmierzających do zawarrcia umowy i ustalenia jej satysfakcjonującego brzmienia.

radca prawny kraków

Stawki

Sklep internetowy z wzorami umów online www.porady.prawne.online

Zapraszamy do naszego sklepu z wzorami umów i pism procesowych. Otwarte 24h/7!