Specjalizujemy się w windykacji długów z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów, a także z tytułu czynów niedozwolonych.
Zajmujemy się tzw. antywindykacją tj. obroną dłużnika przed czynnościami windykacyjnymi podejmowanymi przez wierzyciela.
Prowadzimy sprawy oparte o tzw. skargę pauliańską, zmierzające do zaspokojenia długu z majątku przepisanego przez dłużnika na osoby trzecie.
Poprzedni
Następny

Kancelaria oferuje usługi windykacji wierzytelności, jak i pomoc w restrukturyzacji lub unikaniu długów.

Reprezentujemy wierzycieli jak i dłużników, we wszelkich sprawach cywilnych i gospodarczych.

Od wielu lat specjalizujemy się w dochodzeniu roszczeń, jak i pomocy w unikaniu obowiązku zapłaty zadłużenia, zwłaszcza z tytułu tzw. chwilówek.

Doświadczenie to, umożliwia nam zaoferowanie kompleksowej obsługi prawnej w sprawach związanych z windykacją należności.

Etycznie i kompetentnie prowadzona windykacja, to szansa zarówno dla wierzyciela jak i dłużnika. I bynajmniej nie tylko na odzyskanie pieniędzy i unormowanie swej sytuacji finansowej. Definicja etycznej windykacji, to w istocie parafraza słów Ulpiana: "praecepta iuris sunt: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere - zasady prawa są te: żyć uczciwie, drugiemu nie szkodzić, oddać każdemu co mu się należy". Tylko tyle i aż tyle.
Kancelaria Kraków
Michał Podolec
radca prawny

Windykacja należności porada prawna

Umów się na spotkanie

Termin spotkania, zarezerwować można przez Internet.

O spotkaniu, przypomnimy dzień przed wizytą.

Koszt porady prawnej to 250 PLN brutto.

Za usługę zapłacić można gotówką lub kartą. Płatności obsługuje także system Przelewy24.

Gdy sprawa jest niecierpiąca zwłoki (m.in. został doręczony pozew), w przypadku braku dostępnych terminów, prosimy o kontakt telefoniczny.

Umów się na spotkanie 1

Sprawy prowadzone w sądzie

Jeżeli sprawa o zapłatę jest już w toku, o ile jest to możliwe, prosimy o przesłanie na email skanu/fotokopii posiadanych dokumentów.

Wyślij dokumenty 2

Dokumenty potrzebne do wszczęcia sprawy

Jeżeli sprawa o zapłatę dopiero ma zostać zainicjowana, do Kancelarii warto przynieść:

1. dokumenty z tytułu których wywodzone jest roszczenie (np. umowa, faktura wraz z dowodem doręczenia, dowód częściowej płatności, itd.)
2. inne dowody potencjalnie istotne w sprawie, (np. korespondencja stron dotycząca roszczenia lub jego uznania przez dłużnika, lub świadcząca o istnieniu stałej współpracy Stron, która uzasadniała np. brak pisemnej umowy).

3

Windykacja - porada prawna

W trakcie spotkania adwokat lub radca prawny:

  1. ustali i podsumuje stan faktyczny istotny w sprawie,

  2. wyjaśni na czym polega i jak przebiega procedura dochodzenia roszczeń przed sądem,

  3. ustali potrzebę uzyskania zabezpieczenia przed wszczęciem sprawy o zapłatę,

  4. udzieli odpowiedzi na pytania związane z prawnymi aspektami sprawy o zapłatę.

MASZ PYTANIA? 606 89 77 39 4

Koszt windykacji

Po analizie sprawy, przedstawimy jej kosztorys.

Przy wycenie, uwzględniamy m.in. stopień skomplikowania, kwotę długu i szacowaną pracochłonność.

Nasze stawki zaczynają się od:

  1. od 246 PLN za wezwanie do zapłaty,

  2. od 600 PLN za reprezentację przed sądem (stawka zależy od kwoty długu).

Należy pamiętać, że stronie reprezentowanej przez radcę prawnego lub adwokata, przysługuje od drugiej strony roszczenie o zwrot kosztów zastępstwa procesowego.

5

Pozew o zapłatę / odpowiedź na pozew

Pierwsze pismo procesowe najczęściej sporządzamy do 7 dni - zawsze jednak z uwzględnieniem ewentualnego terminu zakreślonego przez Sąd. 

Projekt pisma, przed nadaniem do sądu, zawsze konsultujemy i omawiamy z Klientem.

6

Reprezentacja w toku sprawy

Świadczymy usługi pełnej reprezentacji w ramach sprawy o zapłatę.

W razie takiej potrzeby, sporządzimy dalsze pisma procesowe, zarzuty do opinii biegłych itd.

7
kancelaria kraków

Zakres usług

Reprezentacja wierzycieli

Zapewniamy kompleksowe usługi windykacji. Staramy się nakłonić dłużnika do dobrowolnej spłaty zadłużenia. Pomagamy zabezpieczyć majątek dłużnika. Zapewniamy profesjonalne zastępstwo procesowe w sprawie o zapłatę. Nadzorujemy właściwy tok postępowania egzekucyjnego. Pomagamy wyegzekwować dług z ukrytego przez dłużnika majątku.

Reprezentacja dłużników

Zapewniamy kompleksowe wsparcie prawne dla osób kwestionujących istnienie czy wysokość zadłużenia. Pomagamy wynegocjować odroczenie terminu spłaty lub redukcję długu. Doradzamy jak zabezpieczyć swój majątek przed niesłusznymi roszczeniami rzekomych wierzycieli. Staramy się doprowadzić do oddalenia pozwu o zapłatę lub odroczenia w czasie terminu wykonalności orzeczenia. Reprezentujemy dłużników w pozwach wzajemnych i skutecznym potrąceniu wierzytelności. Nadzorujemy właściwy tok egzekucji komorniczej.

Postępowanie egzekucyjne

Reprezentujemy wierzycieli i dłużników w toku postępowania egzekucyjnego.

radca prawny kraków

Stawki