Prowadzimy sprawy o odszkodowanie za słupy energetyczne na działce.
Prowadzimy sprawy o odszkodowanie za słupy energetyczne na działce.
Poprzedni
Następny

Specjalizujemy się w sprawach o zasiedzenie ruchomości i nieruchomości, a także o zasiedzenie służebności. Zajmujemy się także sprawami o odszkodowanie za słupy energetyczne, linie energetyczne i gazociągi, posadowione na gruncie bez zgody jego właściciela.

Zasiedzenie, to jeden ze sposobów nabycia prawa własności. Mimo, że sprawy te toczą się według przepisów o tzw. postępowaniu nieprocesowym, rzadko kiedy mają one niesporny charakter.
Rozwód Kraków
Magdalena Rubiś
adwokat

Zasiedzenie - porada prawna

Umów się na spotkanie

Termin porady prawnej zarezerwować można przez Internet.

Dzień przed spotkaniem wyślemy SMS z przypomnieniem, a na email - wskazówki dojazdu.

Koszt porady prawnej to 250 PLN brutto.

Za usługę zapłacić można gotówką lub kartą. Płatności obsługuje także system Przelewy24.

Gdy sprawa jest niecierpiąca zwłoki (m.in. gdy został złożony wniosek o zasiedzenie), w przypadku braku dostępnych terminów, prosimy o kontakt telefoniczny.

Umów się na spotkanie 1

Sprawy prowadzone w sądzie

Jeżeli sprawa o zasiedzenie jest już w toku, o ile jest to możliwe, prosimy o przesłanie na email skanu/fotokopii posiadanych dokumentów.

Wyślij dokumenty 2

Dokumenty potrzebne do wszczęcia sprawy

Jeżeli sprawa o zasiedzenie dopiero ma zostać zainicjowana, do Kancelarii warto przynieść:

1. wyrys z ewidencji gruntów,
2. wypis z ewidencji gruntów (o ile uda się go uzyskać),
3. wydruki ksiąg wieczystych nieruchomości które mają być przedmiotem zasiedzenia,
4. inne dowody potencjalnie istotne w sprawie, dowodzące nieprzerwany stan posiadania nieruchomości przez 30 lat (np. fotografie ukazujące fakt użytkowania lub rozbudowy danej nieruchomości, dowody zapłaty podatku od nieruchomości itd.).

3

...dokumenty c.d.

Jeżeli ustalenie numerów ksiąg wieczystych nastarcza problemów, za niewielką opłatą, można skorzystać z odpowiednich wyszukiwarek dostępnych w Internecie.

Jak ustalić numer księgi wieczystej? 4

Zasiedzenie - porada prawna

W trakcie spotkania adwokat lub radca prawny:

  1. ustali i podsumuje stan faktyczny istotny w sprawie,

  2. wyjaśni na czym polega i jak przebiega sprawa o zasiedzenie lub zasiedzenie służebności, 

  3. omówi problematykę opodatkowania nabycia nieruchomości w drodze zasiedzenia, oraz ewentualnych roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości,

  4. ustali potrzebę uzyskania zabezpieczenia przed wszczęciem sprawy o zasiedzenie, poprzez ustanowienie zakazu zbywania i obciążania nieruchomości,
  5. udzieli odpowiedzi na pytania związane z prawnymi aspektami sprawy o zasiedzenie.

MASZ PYTANIA? 606 89 77 39 5

Koszt sprawy o zasiedzenie

Po analizie sprawy, przedstawimy jej kosztorys.

Przy wycenie, uwzględniamy m.in. stopień skomplikowania, wartość aktywów będących przedmiotem zasiedzenia i szacowaną pracochłonność.

Nasze stawki zaczynają się od:

  1. od 1.850 PLN za sprawę o zasiedzenie nieruchomości,

  2. od 1.230 PLN za zasiedzenie służebności.

6

Wniosek o zasiedzenie

Pierwsze pismo procesowe najczęściej sporządzamy do 7 dni - zawsze jednak z uwzględnieniem ewentualnego terminu zakreślonego przez Sąd. 

Projekt pisma, przed nadaniem do sądu, zawsze konsultujemy i omawiamy z Klientem.

7

Reprezentacja w toku sprawy

Świadczymy usługi pełnej reprezentacji w ramach sprawy o zasiedzenie.

W razie takiej potrzeby, sporządzimy dalsze pisma procesowe, zarzuty do opinii biegłych itd.

8
kancelaria kraków

Zakres usług

Reprezentacja

Świadczymy usługi reprezentacji we wszelkich sprawach sądowych w sprawach o zasiedzenie, a w szczególności o zasiedzenie nieruchomości i zasiedzenie służebności (w tym służebności drogi koniecznej).

Służebność drogi koniecznej

Zajmujemy się sprawami o ustanowienie służebności drogi koniecznej.

Porady prawne

Udzielamy porad prawnych oraz sporządzamy opinie prawne z zakresu prawa cywilnego, w tym sprawach o zasiedzenie.

Uwłaszczenie

Zajmujemy się sprawami o uwłaszczenie.

Słupy energetyczne

Prowadzimy sprawy o ustanowienie służebności przesyłu i o odszkodowanie za słupy energetyczne na działce.

Zasiedzenie ruchomości

Prowadzimy sprawy o zasiedzenie nabytych w dobrej wierze ruchomości obarczonych wadami prawnymi (zakup kradzionego samochodu).

radca prawny kraków

Stawki