wznowienie postępowania

Wydłużenie terminu na wznowienie postępowania w sprawie cywilnej

15.II.2017 r. wchodzi w życie nowelizacja art. 480 kodeksu postępowania cywilnego.

W nowym brzmieniu, przepis będzie stanowić, że: “Po upływie lat dziesięciu od dnia uprawomocnienia się wyroku nie można żądać wznowienia, z wyjątkiem przypadku, gdy strona była pozbawiona możności działania lub nie była należycie reprezentowana.”. Dotychczasowo, obowiązywał pięcioletni termin na wznowienie.

W sprawach wszczętych przed dniem wejścia w życie w/w nowelizacji, w których do dnia jej wejścia w życie nie upłynął dotychczasowy, pięcioletni termin stosować należy nowe brzmienie w/w przepisu.

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email