Podział majątku

Kancelaria specjalizuje się w sprawach o podział majątku po rozwodzie.

W ramach kompleksowej obsługi prawnej oferujemy m.in.:

  • pełną reprezentację w sprawach o podział majątku po rozwodzie,
  • możliwość uzyskania indywidualnych porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego,
  • przygotowanie projektu wniosku o podział majątku wspólnego,
  • pomoc w sporządzeniu projektu umowy o podział majątku przed lub po rozwodzie.

 

 

Jak dokonać podziału majątku po rozwodzie?

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami powstaje z mocy ustawy wspólność majątkowa, o ile nie została wcześniej zawarta umowa majątkowa (intercyza).  Wspólność ustawowa jest małżeńskim ustrojem majątkowym, który powoduje powstanie majątku wspólnego małżonków obok równolegle istniejących majątku osobistego męża oraz majątku osobistego żony. To co wchodziło w skład majątku wspólnego na dzień ustania wspólnoty majątkowej małżeńskiej - może być przedmiotem podziału. Ponadto w ramach tego rodzaju spraw, możliwym jest czynienie rozliczeń roszczeń m.in. z tytułu nakładów poczynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty (i vice versa).

Podział majątku po rozwodzie, może zostać przeprowadzony u notariusza lub przed sądem. Każdy z tych sposób ma swoje plusy i minusy. Podział majątku u notariusza, może odbyć się wyłącznie gdy małżonkowie są zgodni co do składu swojego majątku, jego wartości oraz sposobu podziału. W przypadku braku porozumienia, by dokonać podziału majątku po rozwodzie koniecznym będzie złożenie w sądzie stosownego wniosku.

Sąd dokonując podziału majątku może postanowić o fizycznym podziale rzeczy objętej współwłasnością, może także przyznać rzecz jednemu z małżonków z obowiązkiem spłaty drugiego, lub postanowić o dokonaniu sprzedaży przedmiotu i podziale uzyskanej sumy między małżonków.

 

Podział majątku po rozwodzie

 

Dlaczego warto uzyskać poradę prawną?

Sprawy o podział majątku po rozwodzie należą do kategorii trudnych i długotrwałych. Przyczyny komplikacji i przewłoki postępowania bywają różne. Częstokroć, są nimi niewłaściwie sformułowany wniosek o podział majątku wspólnego, lub spóźnione powołanie właściwych dowodów. W braku prawidłowego sformułowania swych roszczeń, strona często bywa niezadowolona z końcowego efektu postępowania.

W przypadku sporów o to, czy dana rzecz została nabyta ze środków z majątku wspólnego czy z majątku osobistego małżonka - pomoc kancelarii bywa wręcz nieoceniona. 

 

Dowiedz się więcej o podziale majątku po rozwodzie:

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi artykułami poświęconymi różnym zagadnieniom z zakresu prawa rodzinnego. Znajdziecie tam Państwo odpowiedzi na często zadawane pytania.

W sposób szczególny zapraszamy do lektury naszego bloga poświęconego sprawom rozwodowym: www.rozwódkraków.pl.

Tags: podział majątku po rozwodzie,

Drukuj E-mail

 

Drukuj

kancelaria@krmp.pl | +48 606 89 77 39 | 12 357 15 10 | Czarnowiejska 8/1, 31-126 Kraków | oddział: Czernichów 40, 32-070 Czernichów

Strona korzysta z tzw. cookies. 
Odwiedzający, godzą się na ich użycie,
zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Szczegóły w regulaminie.