fundusz alimentacyjny

Czy dług spadkodawcy wobec funduszu alimentacyjnego wchodzi w skład spadku?

W dzisiejszej krótkiej notce, pozwolę sobie przedstawić interesujące zagadnienie, a mianowicie, czy w wypadku śmierci osoby mającej zadłużenie wobec Funduszu Alimentacyjnego dług ten wchodzi do spadku po zmarłym i przechodzi na spadkobierców?
W pierwszej kolejności, dla osób niewtajemniczonych należy się skrótowe wyjaśnienie co do charakteru Funduszu Alimentacyjnego. Mówimy o nim wówczas, gdy za dłużnika alimentacyjnego niewywiązującego się z obowiązku łożenia stwierdzonych tytułem wykonawczym alimentów, w określonych warunkach (wysokości dochodu uprawnionych), alimenty na rzecz uprawnionych do ustalonej wysokości pokrywa budżet. Powoduje to w oczywisty sposób powstanie regresu wobec dłużnika ze strony podmiotu wyręczajacego go w obowiązku alimentacyjnym, a zatem roszczenie o zwrot przekazanych kwot.
Niezmiernie intrygującym w określonych stanach faktycznych zagadnieniem jest, czy powstałe niejednokrotnie przez lata, ogromne obciążenia finansowe dłużnika przechodzą na spadkobierców? Moglibyśmy mieć wówczas do czynienia z sytuacją, gdy spadkobiercy, np. dzieci zmarłego, na które alimenty wypłacał Fundusz Alimentacyjny, dziedziczyłyby po zmarłym ojcu, który oczywiście ich nie alimentował dług alimentacyjny wobec podmiotu, który faktycznie kwoty na ich bieżące utrzymanie w zastępstwie ojca płacił. Niewątpliwie pojawia się zgrzyt na pierwszy rzut oka zaprezentowanej koncepcji.
Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w przepisie art. 28 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, który stanowi, iż w przypadku śmierci dłużnika zobowiązania względem Funduszu Alimentacyjnego w postaci należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych wpłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, wygasają.

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Uruchom WhatsApp
Napisz do nas.
Porozmawiaj z prawnikiem!
Witamy!

Zapraszamy do kontaktu, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00.