który sąd w sprawach o rozwód

Gdzie złożyć pozew o rozwód w Krakowie?

Jednym z częściej wpisywanych haseł w wyszukiwarce, jest pytanie, gdzie wnosi się pozew o rozwód w Krakowie. Od strony prawnej, jest to zatem pytanie o tzw. właściwość sądu.


Przepisy prawa, rozróżniają tzw. właściwość rzeczową, oraz właściwość miejscową.

Ta pierwsza, określa który sąd zajmuje się określoną kategorią spraw.

W myśl przepisów kodeksu postępowania cywilnego, w sprawach o rozwód, sądem właściwym jest Sąd Okręgowy.

Odnośnie zaś właściwości miejscowej, co do zasady pozew o rozwód należy złożyć w sądzie, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Jeżeli zatem w myśl przepisów poprzedzających, do wniesienia pozwu o rozwód właściwy jest sąd w Krakowie, pozew o rozwód należy skierować do Sądu Okręgowego w Krakowie, Wydział XI Cywilny Rodzinny, ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków. 

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email