zakaz prowadzenia pojazdów

Jak skrócić zakaz prowadzenia pojazdów?

Przeczytaj o tym, czy istnieje możliwość skrócenia orzeczonego prawomocnie zakazu prowadzenia pojazdów.

Środek karny w postaci orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów jest dla większości sprawców przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnionych w stanie nietrzeźwości represją najdotkliwszą spośród zawartych w wyroku rozstrzygnięć w zakresie wymiaru kary. W szczególności gdy okres, na który orzeczono zakaz jest długotrwały, a bywa i dożywotni. Czy w takiej sytuacji, możliwe jest ubieganie się o skrócenie orzeczonego zakazu? Sformułowanie „dożywotnio” zdaje się wyczerpywać wachlarz odpowiedzi. Istnieje jednak rozwiązanie umożliwiające wcześniejszy powrót „za kółko”.

Przepis art. 182 a Kodeksu karnego wykonawczego przewiduje, iż w wypadku gdy zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez co najmniej połowę orzeczonego okresu, zaś postawa sprawcy przestępstwa, za które środek karny orzeczono pozwala na uzasadnione przekonanie, iż prowadzenie przez niego pojazdu nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu orzeczonego zakazu jako zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. W wypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego dożywotnio możliwe jest zastosowanie powyższego rozwiązania w sytuacji gdy zakaz wykonywany był przez okres 10 lat.

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym blokadą alkoholową (popularnie zwaną „alkolokiem”) jest urządzenie techniczne uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu w wypadku, gdy stężenie alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu przekracza 0,1 mg w 1 dm³.

W celu ubiegania się o możliwość wcześniejszego prowadzenia pojazdu z zastrzeżeniem, iż będzie on wyposażony w blokadę alkoholową należy sporządzić i złożyć do właściwego sądu należycie umotywowany wniosek.

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Uruchom WhatsApp
Napisz do nas.
Porozmawiaj z prawnikiem!
Witamy!

Zapraszamy do kontaktu, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00.