Specjalizujemy się w antywindykacji tj. obronie dłużników przed windykatorami i wierzycielami.
Zapewniamy wsparcie prawne w negocjacjach z wierzycielami.
Poprzedni
Następny

Kancelaria oferuje usługi antywindykacji, polegające na doradztwie i reprezentacji dłużników w postępowaniach z powództwa i przeciwko wierzycielom.

Zapewniamy pomoc w unikaniu obowiązku zapłaty zadłużenia, zwłaszcza z tytułu tzw. chwilówek, a także w sprawach ukierunkowanych na restrukturyzację długu.

Co do zasady, umów należy dotrzymywać, a pożyczone pieniądze oddać. Nie zawsze jednak, postępowanie wierzyciela jest słuszne i legalne. W sytuacjach tych dłużnik ma prawo się bronić.
Kancelaria Kraków
Michał Podolec
radca prawny

Zarezerwuj termin spotkania / porady online

Spotkanie lub rozmowę przez Skype, zarezerwować można przez Internet.

O terminie, przypomnimy dzień przed, wysyłając SMS.

Koszt porady prawnej to 200 PLN brutto.

Za usługę zapłacić można gotówką lub kartą. Płatności obsługuje także system Przelewy24.

Gdy sprawa jest niecierpiąca zwłoki (m.in. został doręczony pozew), w przypadku braku dostępnych terminów, prosimy o kontakt telefoniczny.

Umów się na spotkanie 1

Sprawy prowadzone w sądzie

Jeżeli sprawa o zapłatę jest już w toku, o ile jest to możliwe, prosimy o przesłanie na email skanu/fotokopii posiadanych dokumentów.

Wyślij dokumenty 2

Dokumenty potrzebne w sprawie

W zależności od charakteru sprawy, do Kancelarii warto przynieść:

1. pozew z kompletem załączników,
2. nakaz zapłaty / wyrok (jeżeli zapadł),
3. korespondencję otrzymaną od komornika (jeżeli sprawa jest już na etapie egzekucji),
4. dokumenty potwierdzające nieistnienie lub niewymagalność roszczenia wierzyciela (np. dowód odstąpienia od umowy, potwierdzenie zwrotu pożyczki itd.)
5. inne dowody potencjalnie istotne w danej sprawie.

3

Antywindykacja - porada prawna

W trakcie spotkania adwokat lub radca prawny:

  1. ustali i podsumuje stan faktyczny istotny w sprawie,

  2. wyjaśni na czym polega i jak przebiega procedura unikania roszczeń,

  3. udzieli odpowiedzi na pytania związane z prawnymi aspektami sprawy.

MASZ PYTANIA? 606 89 77 39 4

Koszt sprawy

Po analizie sprawy, przedstawimy jej kosztorys.

Przy wycenie, uwzględniamy m.in. stopień skomplikowania, kwotę długu i szacowaną pracochłonność.

Nasze stawki zaczynają się od:

  1. od 15% + VAT za spowodowanie umorzenie całości lub części długu (licząc od kwoty umorzenia) - w skutek wygrania sprawy przed sądem lub skutecznych negocjacji,

  2. od 600 PLN za reprezentację przed sądem (stawka zależy od kwoty długu).

Należy pamiętać, że stronie reprezentowanej przez radcę prawnego lub adwokata, przysługuje od drugiej strony roszczenie o zwrot kosztów zastępstwa procesowego.

5

Odpowiedź na pozew

Pierwsze pismo procesowe najczęściej sporządzamy do 7 dni - zawsze jednak z uwzględnieniem ewentualnego terminu zakreślonego przez Sąd. 

Projekt pisma, przed nadaniem do sądu, zawsze konsultujemy i omawiamy z Klientem.

6

Reprezentacja w toku sprawy

Świadczymy usługi pełnej reprezentacji w ramach sprawy o zapłatę.

W razie takiej potrzeby, sporządzimy dalsze pisma procesowe, zarzuty do opinii biegłych itd.

7
kancelaria kraków

Zakres usług

Reprezentacja dłużników

Zapewniamy kompleksowe usługi antywindykacji. Świadczymy usługi zastępstwa procesowego w sprawach o zapłatę. Gdy jest to osiągalne, pomagamy uniknąć lub zmniejszyć dług.

Upadłość konsumencka

Doradzamy, reprezentujemy i sporządzamy projekty pism w sprawach o upadłość konsumencką.

Postępowanie egzekucyjne

Reprezentujemy dłużników w toku postępowania egzekucyjnego.