Sprawy o rozwód
Specjalizujemy się w reprezentacji w sprawach o rozwód, także z orzekaniem o winie
Rozwód bez orzekania o winie
Gdy takie jest oczekiwanie Klienta, pomagamy uzyskać rozwód w sposób polubowny, możliwie ograniczając konieczność wywlekania osobistych spraw małżonków.
Plan rozwodu
W trakcie spotkania z radcą prawnym, ustalamy oczekiwania Klienta i sporządzamy optymalny plan rozwodu.
Władza rodzicielska
Poza kwestią rozwodu, pomagamy w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej i kontaktów z małoletnimi dziećmi.
Prawo rodzinne
Doradzamy we wszelkich sprawach związanych z prawem rodzinnym, a także w sprawach o podział majątku.

Rozwód Kraków - Kancelaria prawa rodzinnego

Specjalizujemy się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, a w szczególności w sprawach o rozwód.


rozwód kraków

Sprawy o rozwód nie są łatwe. Z oczywistych względów, wiążą się one z licznymi emocjami. Często występuje poczucie żalu, wstydu i znaczna dawka stresu. Ich trudność, wynika także z potrzeby opisania osobistych szczegółów z życia małżonka.
radca prawny Michał PodolecRadca prawny krakówDoświadczenie

Naszym Klientom zapewniamy profesjonalne wsparcie i kompleksową pomoc prawną, z jednoczesną gwarancją pełnej poufności i dyskrecji. 

Bazując na wieloletnim doświadczeniu w reprezentacji w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, oferujemy m.in.:

 • pełną reprezentację w sprawach o rozwód,
 • możliwość uzyskania indywidualnych porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego,
 • przygotowanie projektu pozwu o rozwód / odpowiedzi na pozew o rozwód lub innych pism procesowych.


Radca prawny krakówDlaczego warto uzyskać poradę?

Pod wpływem emocji, w toku sprawy małżonek często dąży jedynie do szybkiego uzyskania wyroku. Czyni to nieraz kosztem np. roszczenia o alimenty. Często też, strona decyduje się na rozwód bez orzekania o winie, tylko po to, by szybko zakończyć sprawę. Czasami zaś jest odwrotnie. Małżonek nalega na rozwód z orzekaniem o winie, nie dostrzegając potencjalnych korzyści z ugodowego zakończenia sprawy. 


Praktyka pokazuje, że niewielu małżonków, jest w pełni świadomych skutków, jakie niesie za sobą orzeczenie rozwodu. Informacje dostępne na ten temat w Internecie, bywają ogólne, a czasem nieaktualne. Pochodzą przy tym z reguły od teoretyków, a nie praktyków prawa rodzinnego. 
radca prawny Michał Podolec

Mało kto zdaje sobie sprawę, jaki wpływ wywołuje ów wyrok, choćby na inne postępowania. Przykładem może być np.: sprawa o podział majątku wspólnego po rozwodzie, czy spór o podwyższenie alimentów. W perspektywie czasu, często stanowią one nieuniknione konsekwencje rozwodu. To w jaki sposób małżeństwo zostanie rozwiązane, może mieć zaś wpływ na w/w sprawy.

Niekiedy decyzję o rozwodzie warto odłożyć w czasie. Bywa, że koniecznym jest uprzednie uzyskanie jednoznacznych dowodów. W innych przypadkach, sprawę o rozwód trzeba poprzedzić np.: zapewnieniem bezpieczeństwa sobie i dzieciom. Niekiedy zaś trzeba najpierw uregulować sprawy majątkowe.

Reasumując - każdy rozwód jest inny i wymaga indywidualnego podejścia.
Ważnym jest zatem, by przed podjęciem decyzji o rozwodzie powziąć wiedzę na temat wszystkich jego skutków. W przeciwnym wypadku, decyzja o rozwodzie nie jest w pełni świadoma. W efekcie, małżonek bywa zaskoczony późniejszymi problemami. Mogą one ujawnić się już w toku sprawy o rozwód, lub dopiero po jej zakończeniu.


Inicjacja sprawy o rozwód bez znajomości wszystkich konsekwencji jego orzeczenia, może powodować nieodwracalne skutki. Samodzielnie sporządzone stanowisko procesowe, może okazać się niewystarczające. Czasem zaś trudnym, lub wręcz niemożliwym jest późniejsza zmiana argumentacji już raz przedstawionej sądowi. Z pewnością zaś na takiej modyfikacji ucierpi wiarygodność strony.
adwokat Magdalena RubiśRadca prawny krakówCzego dowiem się na spotkaniu w Kancelarii?

W trakcie pierwszego spotkania z Klientem:

 • pomagamy zebrać i podsumować komplet informacji niezbędnych do wszczęcia sprawy o rozwód i należytego uzasadnienia pozwu,

 • wyjaśniamy wszelkie prawne aspekty orzeczenia rozwodu,

 • wyjaśniamy różnice między sprawą o rozwód z orzeczeniem o winie i bez orzekania o winie,

 • przekazujemy informacje odnośnie władzy rodzicielskiej, kontaktów i alimentów,

 • rozmawiamy na tematy spraw majątkowych, zabezpieczenia, ukrycia i podziału majątku,

 • ustalamy potrzebę wszczęcia odrębnych postępowań (np. o zabezpieczenie alimentów na czas trwania procesu),

 • przedstawiamy możliwe warianty postępowania w sprawach majątkowych czy dotyczących dzieci,

 • udzielamy odpowiedzi na pytania związane z prawnymi aspektami sprawy o rozwód.
W efekcie, wspólnie z Klientem ustalamy indywidualny plan rozwodu. Dzięki powyższemu małżonek wie czego spodziewać się w toku sprawy, co daje większą możliwość jej kontroli.
Masz dodatkowe pytania w sprawie spotkania? Zadzwoń do nas!Radca prawny krakówZakres usług:

Co oferujemy?

 • Pomagamy podjąć decyzję co do sposobu prowadzenia sprawy.

  W zależności od konkretnego stanu faktycznego, dla zabezpieczenia praw i interesów strony, niekiedy przed wszczęciem sprawy o rozwód koniecznym jest inicjacja innych postępowań lub czynności.

  Czasem uświadamiamy potrzebę wstrzymania w czasie decyzji o rozwodzie.

  Pomagamy podjąć właściwą decyzję co do inicjacji sprawy o rozwód z orzekaniem o winie, lub bez orzekania o winie.

 • Dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem na temat spraw o rozwód.

  Na podstawie uzyskanych informacji, Klient może dokonać świadomego wyboru kierunku działania.

  Wiedza na temat przebiegu sprawy czy spodziewanego czasu jej trwania, umożliwia nadto odpowiednie przygotowanie się do postępowania. 

  Opinia praktyka prawa rodzinnego, umożliwi także weryfikację własnych oczekiwań oraz wyobrażeń na temat realności dochodzonych roszczeń alimentacyjnych czy szans powodzenia uzyskania danego rozstrzygnięcia. 

  Odpowiednia analiza zgromadzonych dowodów winy, pozwoli nadto ocenić, czy jest potrzeba dodatkowego ich uzupełnienia.

 • Wyręczamy w formalnościach. Przećwiczymy kluczowe dla sprawy momenty.

  Nie tylko wyręczamy w formalnościach, ale i przygotowujemy Klienta do przesłuchań i wizyt kuratorów w trakcie postępowania.

  Prowadzenie sprawy z zachowaniem wymogów proceduralnych umożliwia szybsze uzyskanie rozstrzygnięcia. Klient nie musi nadto tracić czasu na podejmowanie czynności warunkujących inicjację sprawy.

  Symulacja postępowania umożliwia stronie minimalizację stresu i stanu niepewności, co korzystnie wpływa na całokształt sprawy i szanse jej powodzenia.

 • Doradzimy jak zabezpieczyć lub odzyskać ukryty majątek.

  Analiza spraw majątkowych strony, stanowi nieodłączną część indywidualnego planu rozwodu. 

  Często okazuje się, że przed wszczęciem sprawy o rozwód warto zainicjować sprawę o rozdzielność majątkową z datą wstecz, by ubezskutecznić próby ukrycia lub roztrwonienia majątku.

  Pomagamy także odpowiednio zabezpieczyć aktywa, przed niesłusznymi roszczeniami drugiego małżonka. 

 • Zapewniamy wsparcie prawne w negocjacjach w sprawach o rozwód i podział majątku.

  Jeżeli takie jest oczekiwanie Klienta, przed lub w trakcie sprawy o rozwód podejmujemy czynności zmierzające do ugodowego zakończenia sprawy.

  Podejmujemy się także sporządzenia kompletu dokumentów i pism procesowych zmierzających do zgodnego uzyskania wyroku rozwiązującego małżeństwo stron bez orzekania o winie. 

 • Pomagamy wypracować optymalny plan wychowawczy.

  Gdy takie jest oczekiwanie Klienta, sprawy dotyczące małoletnich pomagamy rozstrzygnąć polubownie, poprzez doprowadzenie do zawarcia przez strony tzw. planu wychowawczego, tj. porozumienia określającego zasady sprawowania władzy rodzicielskiej nad dziećmi Stron.

 • Reprezentujemy w sprawach o egzekucję alimentów, kontaktów i eksmisję.

  Reprezentujemy nie tylko w sprawach zmierzających do wykonania wyroków kończących postępowanie, ale i postanowień wydanych w jego toku.

  Dotyczy to zarówno rozstrzygnięć o zapłatę alimentów, ustalenie kontaków z małoletnimi, ale i nakazujących eksmisję z mieszkania.

 • Pomagamy zmienić nazwisko po rozwodzie.

  Zapewniamy pełną obsługę po formalnym zakończeniu sprawy o rozwód, a w szczególności zapewniamy reprezentację w sprawach o zmianę nazwiska po rozwodzie.


Kogo reprezentujemy?

Świadczymy swe usługi dla:

 • osób, które dopiero chcą wystąpić z pozwem o rozwód,

 • stron postępowania sądowego o rozwód, potrzebujących pomocy w toku sprawy,

 • osób, które otrzymały pozew o rozwód i potrzebują wsparcia w sporządzeniu odpowiedzi na pozew, lub szukających pełnej reprezentacji w sprawie,

 • obojga małżonków, którzy chcą wspólnie zlecić prowadzenie sprawy o rozwód bez orzekania o winie,

 • Klientów potrzebujących jedynie porady lub sporządzenia pisma procesowego, apelacji,

 • osób, które mieszkają za granicą i szukają porady prawne online w sprawie rozwodu w Polsce.


Radca prawny krakówPrzydatne informacje:

Koszt porady prawnej w sprawie o rozwód, udzielanej w naszej Kancelarii wynosi 150 PLN brutto.

Przyjmujemy płatności gotówką, oraz kartami: Visa, Mastercard, Maestro, Americanexpress, Vpay, Apple pay.

Usługi prawne online rozliczamy systemem PayPal, Przelewy24 lub przelewem tradycyjnym.


Przedział cen bywa różny i zależy m.in. od długości trwania sprawy, ilości rozpraw itd.

Koszt reprezentacji w naszej Kancelarii wynosi od 1.500 PLN + VAT

Konkretną wycenę usługi przedstawiamy na pierwszym spotkaniu z Klientem.


...trwa sprawa o rozwód w Krakowie?

Na takie pytanie nie ma niestety konkretnej odpowiedzi. Długość trwania sprawy zależy bowiem od wielu czynników. Zdarza się uzyskać wyrok rozwodowy w ~3-4 miesiące od daty złożenia pozwu. Sprawy z orzekaniem o winie trwają zdecydowanie dłużej. W tego rodzaju postępowaniach z reguły zachodzi bowiem konieczność przesłuchiwania świadków.

...trwa spotkanie z radcą prawnym lub adwokatem?

Pierwsze spotkanie z radcą prawnym w sprawie o rozwód trwa zazwyczaj ~2 godzin. 

...muszę czekać na spotkanie z radcą prawnym lub adwokatem?

Z reguły nie dłużej niż tydzień. W sprawach pilnych - spotkanie zorganizujemy z dnia na dzień.

...potrzeba czasu by przygotować pozew o rozwód?

Projekt pozwu przygotowujemy z reguły do tygodnia czasu od pierwszego spotkania.


Przez najprostszą sprawę o rozwód rozumiemy kazus, gdy małżonkowie nie posiadają wspólnych małoletnich dzieci, są zgodni co do woli uzyskania rozwodu bez orzekania o winie, uzgodnili zasady korzystania ze wspólnego mieszkania po rozwodzie (lub nie mieszkają we wspólnym lokalu), i żaden z nich nie występuje o alimenty.

W tej sytuacji opłata sądowa wyniesie 600 PLN, ale po orzeczeniu rozwodu sąd zwróci 300 PLN.

Małżonkom, którzy uzgodnili w powyższy sposób warunki rozwodu, proponujemy kompleksową usługę polegającą na sporządzeniu pozwu, odpowiedzi na pozew, przygotowaniu stron do rozprawy i reprezentacji powoda/powódki na rozprawie.

Koszt takiej usługi wynosi 1500 PLN + VAT.


W trakcie pierwszego spotkania szczegółowo informujemy o różnicach między sprawą o rozwód bez orzekania o winie, a sprawą o rozwód z orzekaniem o winie. Po analizie, możemy udzielić odpowiedzi na pytanie, czy warto dochodzić ustalenia winy w rozpadzie pożycia.

Czasem bowiem, uzyskanie wyroku o rozwód z orzeczeniem o winie jest relewantne tylko w aspekcie słusznościowym.

Niekiedy jednak, jest to istotne by uzyskać odpowiednie alimenty. 


...poza Krakowem.

Co do zasady prowadzimy sprawy o rozwód w Krakowie, działamy jednak na obszarze całej Małopolski i na Śląsku. Jeśli stronie bardzo zależy na naszej reprezentacji, podejmujemy się także prowadzenia spraw w innych województwach. 

Najprościej jest do nas zadzwonić lub wysłać email. Szybko zdecydujemy czy podejmujemy się usługi.

...poza Polską.

Jeżeli sprawa toczy się, lub winna toczyć się w Polsce - nie ma przeszkód by Kancelaria podjęła się reprezentacji Klienta przebywającego za granicą. Obowiązują zasady jak wyżej.

Jeżeli strona nie jest w ogóle w stanie przyjechać do Polski na spotkanie, usługę wykonamy online. Wystarczy umówić się na poradę prawną przez Skype

Sam udział strony na rozprawie, na której ma odbyć się dowód z przesłuchania stron bywa jednak konieczny dla sprawnego przeprowadzenia sprawy.


Tak, prowadzimy mediacje w sprawach o rozwód. Gdy małżonkowie wyrażają wolę ugodowego zakończenia sprawy, staramy się pomóc i wypracować kompromis nie tylko w sferze stosunków osobistych, ale i majątkowych.

Tego rodzaju postępowanie, nie zastępuje ani nie jest alternatywą dla wyroku rozwodowego. Pozwala jednak wypracować zgodne stanowisko stron, co ułatwia i przyśpiesza uzyskanie rozwodu.

Nie zajmujemy się natomiast terapią małżeńską.


Na pierwsze spotkanie potrzeba jedynie:

1) zarezerwować termin,

2) przyjść do naszego biura przy ul. Czarnowiejskiej 8/1.

Można ale nie trzeba:

1) przynieść aktualny (tj. świeżo uzyskany z urzędu) akt małżeństwa stron,

2) j.w. akty urodzenia dzieci,

3) umowę intercyzy (jeżeli zawarto),

4) PIT-y za ubiegły rok,

5) inne dokumenty, które strona uznaje za istotne w danej sprawie.
Radca prawny krakówPorady prawne online z prawa rodzinnego:

Porady prawne online.
Napisz do nas, w ciągu 24 h prześlemy wycenę usługi prawnej.
wpisz swoje imię i nazwisko!
Wpisz swój email.
Napisz do nas!
Wybierz pliki

Radca prawny krakówBlog z prawa rodzinnego:

przemoc w rodzinie

Co grozi za stosowanie przemocy w rodzinie?

Agresywny współmałżonek, stosowanie przemocy psychicznej, ekonomicznej, seksualnej, a nawet...

Czytaj więcej
ubezwłasnowolnienie alkoholika

Legitymacja czynna w sprawach o ubezwłasnowolnienie osoby uzależnionej od alkoholu

Zazwyczaj, nałóg alkoholowy prędzej czy później doprowadza do sytuacji, w której uzależniony nie...

Czytaj więcej
Zgoda na zarząd majątkiem wspólnym

Zgodny zarząd majątkiem wspólnym | krmp.pl

Małżonkowie funkcjonujący w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, co do zasady powinni zarząd...

Czytaj więcej

Rozwód z osobą chorą psychicznie | krmp.pl

W praktyce zdarza się, że przyczyną rozkładu pożycia jest choroba psychiczna małżonka. Pytanie, czy takie...

Czytaj więcej

Niezawodowa rodzina zastępcza | krmp.pl

Nie każdy jest zdolny do tego, by móc obdarzyć miłością obce, często nieperfekcyjne dziecko. Na...

Czytaj więcej
Władza rodzicielska a pieniądze

Władza rodzicielska na wagę złota | krmp.pl

To że pieniądze to nie wszystko - każdy wie. Czasem jednak argument zasobności portfela, bywa...

Czytaj więcej
Podział grobu po rozwodzie

Podział grobu po rozwodzie | krmp.pl

Grobowiec, niekoniecznie pod postacią piramidy, może być rzeczą o znacznej wartości. Nie tylko pod...

Czytaj więcej
Jakie znaczenie ma wkład w obowiązki domowe w sprawie o dział majątku? | krmp.pl

Jakie znaczenie ma wkład w obowiązki domowe w sprawie o dział majątku? | krmp.pl

Praktyka sądowa uczy, że w większości przypadków, ex-małżonkowie akceptują podział majątku wedle...

Czytaj więcej
Jak długo trwa sprawa o rozwód w Krakowie?

Jak długo trwa sprawa o rozwód w Krakowie? | krmp.pl

Miłość nie trwa wiecznie. Gdy zaś wygasa a małżonek postanawia się rozwieść, zazwyczaj dąży do...

Czytaj więcej
Adopcja w Polsce | krmp.pl

Adopcja w Polsce | krmp.pl

Tzw. „adopcja”, w przepisach polskiego prawa określana jest jako „przysposobienie”. Materię tą...

Czytaj więcej
Samoubezwłasnowolnienie receptą na dlugi? | krmp.pl

Samoubezwłasnowolnienie receptą na dlugi? | krmp.pl

Nie tak dawno, Sąd Najwyższy podjął uchwałę (z dnia 28.IX.2016 r., sygn. III CZP 38/16), w której...

Czytaj więcej
Wysłuchanie małoletniego dziecka w sprawie o rozwód.

Wysłuchanie małoletniego dziecka w sprawie o rozwód | krmp.pl

Sprawy o rozwód, w oczywisty sposób wpływają na sytuację osobistą i prawną wspólnych dzieci stron....

Czytaj więcej


Zapraszam do odwiedzin mojego bloga poświęconego stricte sprawom o rozwód, a w szczególe - sprawom o rozwód w Krakowie! Zachęcamy także do śledzenia naszego profilu na Facebook-u!
radca prawny Michał Podolec

 

Drukuj

kancelaria@krmp.pl | +48 606 89 77 39 | +48 698 88 74 84 | 12 357 15 10 | Czarnowiejska 8/1, 31-126 Kraków | oddział: Franciszka Stefczyka 25, 32-070 Czernichów