plenfrderues
Sprawy o rozwód
Specjalizujemy się w reprezentacji w sprawach o rozwód, także z orzekaniem o winie
Rozwód bez orzekania o winie
Gdy takie jest oczekiwanie Klienta, pomagamy uzyskać rozwód w sposób polubowny, możliwie ograniczając konieczność wywlekania osobistych spraw małżonków.
Plan rozwodu
W trakcie spotkania z radcą prawnym, ustalamy oczekiwania Klienta i sporządzamy optymalny plan rozwodu.
Władza rodzicielska
Poza kwestią rozwodu, pomagamy w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej i kontaktów z małoletnimi dziećmi.
Prawo rodzinne
Doradzamy we wszelkich sprawach związanych z prawem rodzinnym, a także w sprawach o podział majątku.

Rozwód Kraków | krmp.pl

Specjalizujemy się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, a w szczególności w sprawach o rozwód.

Dowiedz się, co w tym zakresie możemy zaoferować i jak współpracujemy z Klientami.

 

Sprawy o rozwód nie są łatwe. Z oczywistych względów, wiążą się one z licznymi emocjami. Często występuje poczucie żalu, wstydu i znaczna dawka stresu. Ich trudność, wynika także z potrzeby opisania osobistych szczegółów z życia małżonka.

 

Będąc świadomym istnienia powyższych problemów, naszym Klientom zapewniamy profesjonalne wsparcie i kompleksową pomoc prawną.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu w reprezentacji w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, oferujemy m.in.:

 • pełną reprezentację w sprawach o rozwód,
 • możliwość uzyskania indywidualnych porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego,
 • przygotowanie projektu pozwu o rozwód / odpowiedzi na pozew o rozwód lub innych pism procesowych.

 

Kancelaria Kraków

 

 

Dlaczego warto skorzystać z porady prawnej?

Pod wpływem emocji, w toku sprawy małżonek często dąży jedynie do szybkiego uzyskania wyroku. Czyni to nieraz kosztem np. roszczenia o alimenty. Często też, strona decyduje się na rozwód bez orzekania o winie, tylko po to, by szybko zakończyć sprawę. Czasami zaś jest odwrotnie. Małżonek nalega na rozwód z orzekaniem o winie, nie dostrzegając potencjalnych korzyści z ugodowego zakończenia sprawy. 

Praktyka pokazuje, że niewielu małżonków, jest w pełni świadomych skutków, jakie niesie za sobą orzeczenie rozwodu. Informacje dostępne na ten temat w Internecie, bywają ogólne, a czasem nieaktualne. Pochodzą przy tym z reguły od teoretyków, a nie praktyków prawa rodzinnego. 

Mało kto zdaje sobie sprawę, jaki wpływ wywołuje ów wyrok, choćby na inne postępowania. Przykładem może być np.: sprawa o podział majątku wspólnego po rozwodzie, czy spór o podwyższenie alimentów. W perspektywie czasu, często stanowią one nieuniknione konsekwencje rozwodu. To w jaki sposób małżeństwo zostanie rozwiązane, może mieć zaś wpływ na w/w sprawy.

Niekiedy decyzję o rozwodzie warto odłożyć w czasie. Bywa, że koniecznym jest uprzednie uzyskanie jednoznacznych dowodów. W innych przypadkach, sprawę o rozwód trzeba poprzedzić np.: zapewnieniem bezpieczeństwa sobie i dzieciom. Niekiedy zaś trzeba najpierw uregulować sprawy majątkowe. Reasumując - każdy rozwód jest inny i wymaga indywidualnego podejścia.

Ważnym jest zatem, by przed podjęciem decyzji o rozwodzie powziąć wiedzę na temat wszystkich jego skutków. W przeciwnym wypadku, decyzja o rozwodzie nie jest w pełni świadoma. W efekcie, małżonek bywa zaskoczony późniejszymi problemami. Mogą one ujawnić się już w toku sprawy o rozwód, lub dopiero po jej zakończeniu.

Inicjacja sprawy o rozwód bez znajomości wszystkich konsekwencji jego orzeczenia, może powodować nieodwracalne skutki. Samodzielnie sporządzone stanowisko procesowe, może okazać się niewystarczające. Czasem zaś trudnym, lub wręcz niemożliwym jest późniejsza zmiana argumentacji już raz przedstawionej sądowi. Z pewnością zaś na takiej modyfikacji ucierpi wiarygodność strony.

 

Co oferujemy?

 • pomagamy podjąć właściwą decyzję odnośnie sposobu prowadzenia sprawy. Czasem uświadamiamy potrzebę wstrzymania w czasie decyzji o rozwodzie.

 • Dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem na temat spraw o rozwód. Na podstawie uzyskanych informacji, Klient może dokonać świadomego wyboru kierunku działania.

 • Pomagamy przebrnąć przez formalności i kluczowe dla sprawy momenty. Przygotowujemy Klienta do przesłuchań i wizyt kuratorów w trakcie postępowania.

 • Zapewniamy wsparcie w egzekwowaniu wyroków i postanowień nakazujących eksmisję lub zapłatę alimentów.

 • Doradzimy jak zabezpieczyć lub odzyskać ukryty majątek. Inicjujemy stosowne postępowania o podział majątku wspólnego.

 • Pomagamy zmienić nazwisko po rozwodzie i uzyskać dokumenty potwierdzające rozwiązanie małżeństwa.

 • Gdy jest to możliwe i oczekiwane przez Klienta, pomagamy wypracować i wynegocjować porozumienie - przed lub w trakcie sprawy o rozwód.

 • Pomagamy przygotować optymalny plan wychowawczy

 

Kogo reprezentujemy

Świadczymy swe usługi dla:

 • osób, które dopiero chcą wystąpić z pozwem o rozwód,

 • stron postępowania sądowego o rozwód, potrzebujących pomocy w toku sprawy,

 • osób, które otrzymały pozew o rozwód i potrzebują wsparcia w sporządzeniu odpowiedzi na pozew, lub szukających pełnej reprezentacji w sprawie,

 • obojga małżonków, którzy chcą wspólnie zlecić prowadzenie sprawy o rozwód bez orzekania o winie,

 • Klientów potrzebujących jedynie porady lub sporządzenia pisma procesowego, apelacji,

 • osób, które mieszkają za granicą, i szukają porady prawne online w sprawie rozwodu w Polsce.

Kliknij by uzyskać ofertę reprezentacji w sprawie o rozwód:

 

Rozwód przez Internet
Wypełnij ankietę by otrzymać wycenę reprezentacji w sprawie o rozwód.
wpisz swoje imię i nazwisko!
Wpisz swój email.
W razie dodatkowych pytań, chcielibyśmy do Ciebie zadzwonić.
Wpisz miejscowość, w której zawarto małżeństwo.
Wpisz imiona, nazwiska i daty urodzeń dzieci Stron. Proszę także opisać ewentualne szczególne potrzeby danego dziecka (np. z powodu choroby)
Napisz kiedy Strony poznały się.
Napisz przyczyny zawarcia małżeństwa (np.: z miłości, presja rodziny, ciąża)
Opisz jak funkcjonowało małżeństwo do czasu gdy nie ujawnił się rozpad pożycia.
napisz czy małżonkowie w drodze uzgodnień lub metodą faktów dokonanych podzielili się obowiązkami domowymi i czy podział ten był akceptowany lub stanowił źródło kłótni;
Szczegółowo opisz jakie są przyczyny rozwodu.
Napisz także kto je inicjował i czego dotyczyły.
czy małżonkowie byli względem siebie pomocni w potrzebie?
Jeżeli nie - należy opisać okoliczności w jakich ujawniono fakt zdrady oraz dowody potwierdzajce zdradę
Jeżeli tak - napisz czy było podejmowane leczenie przymusowe, czy zdarzały się pobyty w izbie wytrzeźwień
Napisz także jakie jest źródło tego dochodu
wpisz także który komisariat przeprowadzał czynności i czy założono niebieską kartę
Napisz także jakie jest źródło tego dochodu
Wpisz kwoty, źródła zadłużenia, cel zaciągniętego długu
Wpisz kwoty, źródła zadłużenia, cel zaciągniętego długu
Wpisz kwoty, źródła zadłużenia, cel zaciągniętego długu
Jeżeli tak - wpisz także datę jej zawarcia.
m.in. majątek kawalerski, otrzymane darowizny, spadki
m.in. majątek kawalerski, otrzymane darowizny, spadki
nieruchomości, oszczędności, przedsiębiorstwa, udziały/akcje/jednostki uczestnictwa, inne ruchomości o znacznej wartości
Proszę także uzasadnić taki osąd.
Proszę wpisać kwoty i rodzaj wydatku.
Proszę wpisać kwoty i rodzaj wydatku.
Czy kwota ta jest wystarczająca?
Uzupełnij jeżeli oczekiwanym rozstrzygnięciem jest jeszcze inny sposób orzeczenia o władzy rodzicielskiej (np. gdy jedno z dzieci ma być pod opieką jednego rodzica, a drugie dziecko - pod opieką drugiego)
Jeżeli tak - uzasadnij
Wybierz pliki

Tags: rozwód bez orzekania o winie, rozwód z orzekaniem o winie, kontakty, rozwód w krakowie

Drukuj E-mail

Odwiedź naszego bloga o rozwodach:

Kraków rozwód

Często zadawane pytania na temat spraw o rozwód:

 

Koszt porady prawnej w sprawie o rozwód wynosi 150 PLN brutto.

 

Przedział cen bywa różny i zależy m.in. od długości trwania sprawy, ilości rozpraw itd.

Koszt reprezentacji w naszej Kancelarii wynosi od 1.500 PLN+

Szczegóły na ten temat dostępne są w artykule: ile kosztuje rozwód?

Konkretną wycenę usługi przedstawiamy na pierwszym spotkaniu z Klientem.

 

Na takie pytanie nie ma niestety konkretnej odpowiedzi. Długość trwania sprawy zależy bowiem od wielu czynników.

Zdarza się uzyskać wyrok rozwodowy w ~3-4 miesiące od daty złożenia pozwu.

Sprawy z orzekaniem o winie trwają zdecydowanie dłużej. W tego rodzaju postępowaniach z reguły zachodzi bowiem konieczność przesłuchiwania świadków.

 

Na to pytanie, możemy udzielić konkretnej odpowiedzi w trakcie pierwszego spotkania.

Czasem bowiem, uzyskanie wyroku o rozwód z orzeczeniem o winie jest relewantne tylko w aspekcie słusznościowym.

Niekiedy jednak, jest to istotne by uzyskać odpowiednie alimenty. 

 

Jeżeli sprawa toczy się, lub winna toczyć się w Polsce - nie ma przeszkód by podjąć się reprezentacji Klienta przebywającego za granicą.

Co do zasady prowadzimy sprawy o rozwód w Krakowie, działamy jednak na obszarze całej Małopolski i na Śląsku.

 

To zależy od potrzeb uprawnionych i możliwości zarobkowych i finansowych zobowiązanego.

Podejmując się prowadzenia sprawy, pomagamy ustalić odpowiednią kwotę alimentów.

Więcej szczegółów na ten temat dostępnych jest w artykule: od czego zależy wysokość alimentów?

 

Przez najprostszą sprawę o rozwód rozumiemy kazus, gdy małżonkowie nie posiadają wspólnych małoletnich dzieci, są zgodni co do woli uzyskania rozwodu bez orzekania o winie, uzgodnili zasady korzystania ze wspólnego mieszkania po rozwodzie (lub nie mieszkają we wspólnym lokalu), i żaden z nich nie występuje o alimenty.

W tej sytuacji opłata sądowa wyniesie 600 PLN, ale po orzeczeniu rozwodu sąd zwróci 300 PLN.

Małżonkom, którzy uzgodnili w powyższy sposób warunki rozwodu, proponujemy kompleksową usługę polegającą na sporządzeniu pozwu, odpowiedzi na pozew, przygotowaniu stron do rozprawy i reprezentacji powoda/powódki na rozprawie. Koszt takiej usługi wynosi 1500 PLN brutto.

 

Tak. Gdy małżonkowie wyrażają wolę ugodowego zakończenia sprawy, oferujemy usługi mediacji w sprawach o rozwód. Pomagamy wypracować kompromis nie tylko w sferze stosunków osobistych, ale i majątkowych.

Tego rodzaju postępowanie, nie zastępuje ani nie jest alternatywą dla wyroku rozwodowego. Pozwala jednak wypracować zgodne stanowisko stron, co ułatwia i przyśpiesza uzyskanie rozwodu.

Nie zajmujemy się natomiast terapią małżeńską.

 

To zależy od stopnia skomplikowania sprawy. By rzetelnie napisać pozew lub odpowiedź na pozew, musimy ustalić stan faktyczny sprawy i oczekiwania Klienta. Konkretną stawkę jesteśmy w stanie podać na pierwszym spotkaniu. Koszt takiej porady prawnej wynosi 150 PLN brutto. 

Porady prawne online / analiza umów online.
Napisz do nas, w ciągu 24 h prześlemy wycenę usługi prawnej.
wpisz swoje imię i nazwisko!
Wpisz swój email.
Napisz do nas!
Wybierz pliki

 

 

Drukuj

kancelaria@krmp.pl | +48 606 89 77 39 | 12 357 15 10 | Czarnowiejska 8/1, 31-126 Kraków | oddział: Czernichów 40, 32-070 Czernichów

Strona korzysta z tzw. cookies. 
Odwiedzający, godzą się na ich użycie,
zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Szczegóły w regulaminie.