Należy pamiętać, że rozwód następuje między rodzicami, a nie rodzicami i dziećmi.
Niestety wielu zapomina, że dobro dziecka, jest rzeczą nadrzędną nad dobrem, oczekiwaniami i wygodą rodzica.
Poprzedni
Następny

Zajmujemy się sprawami związanymi z władzą rodzicielską: o jej ograniczenie lub pozbawienie.

Procesy o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej należą do kategorii spraw... trudnych. Bynajmniej nie tylko pod względem procesowym czy dowodowym. W toku postępowań, często ujawniane są trudne i smutne historie, tragedie lub wręcz patologie. Niekiedy zaś okazuje się, że sprawy te inicjowane są bezrefleksyjnie, wyłącznie w ramach zemsty za osobiste urazy. Trudno też uznać, że ktokolwiek w tych sprawach jest "zwycięzcą". Natomiast zawsze łatwo jest wskazać przegranych - dzieci.
Rozwód Kraków
Magdalena Rubiś
adwokat

Władza rodzicielska porada prawna

Porada prawna

Na spotkanie z adwokatem lub radcą prawnym można umówić się przez Internet.

Dzień przed wizytą otrzymasz SMS z przypomnieniem, zaś na email - wskazówki dojazdu.

Koszt porady prawnej, to 250 PLN brutto. Przyjmujemy płatności gotówką, kartą oraz poprzez Przelewy24.

W sprawach pilnych, lub w braku wolnych terminów, skontaktuj się z nami telefonicznie.

Umów się na spotkanie 1

Sprawy w toku

Jeżeli został już doręczony wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej lub o  ograniczenie władzy rodzicielskiej - w miarę możliwości prosimy o przesłanie na email (lub MMS-em na nr 606897739) jego skanu/zdjęć jeszcze przed spotkaniem.

Wyślij dokumenty 2

Jakie materiały przynieść do Kancelarii?

Jeżeli przedmiotem spotkania ma być zlecenie inicjacji sprawy o pozbawienie lub o ograniczenie władzy rodzicielskiej, (lub o ustanowienie opieki naprzemiennej) na spotkanie można (lecz nie trzeba) przynieść:

1. akt małżeństwa (jeżeli zostało zawarte),
2. wyrok w sprawie o rozwód wraz z klauzulą prawomocności (jeżeli został orzeczony),
3. akty urodzenia dzieci,
4. inne dowody potencjalnie istotne w sprawie (np. wydruki korespondencji SMS).

Gdzie uzyskać akt urodzenia? 3

Władza rodzicielska - porada prawna

W trakcie rozmowy z adwokatem lub radcą prawnym:

  1. pomagamy zebrać i podsumować komplet informacji niezbędnych do reprezentacji w sprawie o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej,

  2. wyjaśniamy wszelkie prawne aspekty dotyczące władzy rodzicielskiej, oraz różnice między sprawą o pozbawienie tej władzy, a sprawą o jej ograniczenie,

  3. przekażemy informacje odnośnie pozostałych spraw między rodzicami a dziećmi, w tym dot. kontaktów i alimentów,

  4. ustalimy potrzebę wszczęcia odrębnych postępowań (np. o eksmisję sprawcy przemocy domowej),

  5. udzielamy odpowiedzi na pytania związane z prawnymi aspektami sprawy o władzę rodzicielską.

MASZ PYTANIA? 606 89 77 39 4

Oferta reprezentacji

Po analizie sprawy, przedłożymy ofertę na reprezentację.

Nasze stawki wynoszą:

  1. od 1.500 PLN za sprawę o ograniczenie władzy rodzicielskiej,

  2. od 2.000 PLN za sprawę o pozbawienie władzy rodzicielskiej.

5

Pierwsze pismo procesowe

Na sporządzenie pierwszego pisma procesowego w sprawie, z reguły potrzebujemy ~7 dni. Zawsze jednak sporządzimy je przed upływem terminu zakreślonego przez Sąd. 

Przed złożeniem pisma w sądzie, jego projekt przesyłamy do Klienta celem konsultacji i wprowadzenia ewentualnych korekt.

6

Mediacje / Plan wychowawczy

Gdy okoliczności sprawy to uzasadniają, oraz gdy takie są oczekiwania Klienta, przed inicjacją sprawy podejmiemy próbę zawarcia planu wychowawczego.

Co to jest plan wychowawczy? 7

Prowadzenie sprawy o władzę rodzicielską

Zapewniamy kompleksową reprezentację w toku sprawy o pozbawienie/ograniczenie władzy rodzicielskiej i o ustanowienie opieki naprzemiennej.

8
kancelaria kraków

Zakres usług

Pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej

Zajmujemy się doradztwem, sporządzaniem pism oraz pełną reprezentacją w sprawach o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej. Reprezentujemy zarówno powodów jak i pozwanych. W ramach sprawy występujemy także o udzielenie zabezpieczenia poprzez ustanowienie zasad sprawowania władzy rodzicielskiej na czas trwania postępowania.

Opieka naprzemienna

Przedmiotem naszej specjalizacji są także sprawy zmierzające do ustanowienia opieki naprzemiennej nad małoletnimi. Pomagamy nadto wypracować i uzgodnić stosowny plan wychowawczy.

Przywrócenie władzy rodzicielskiej

Prowadzimy sprawy o przywrócenie pełnej władzy rodzicielskiej w sytuacji gdy ustały przesłanki uzasadniające jej ograniczenie lub pozbawienie.

Negocjacje

Zapewniamy wsparcie prawne w negocjacjach zmierzających do uregulowania kwestii władzy rodzicielskiej.

Wykonywanie kontaktów

Reprezentujemy w sporach dotyczących utrudniania wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktów.

Plan wychowawczy

Sporządzamy i opiniujemy projekty tzw. planów wychowawczych (porozumienie rodzicielskie).

radca prawny kraków

Stawki