plenfrderues
Sprawy o rozwód
Specjalizujemy się w reprezentacji w sprawach o rozwód, także z orzekaniem o winie
Rozwód bez orzekania o winie
Gdy takie jest oczekiwanie Klienta, pomagamy uzyskać rozwód w sposób polubowny, możliwie ograniczając konieczność wywlekania osobistych spraw małżonków.
Plan rozwodu
W trakcie spotkania z radcą prawnym, ustalamy oczekiwania Klienta i sporządzamy optymalny plan rozwodu.
Władza rodzicielska
Poza kwestią rozwodu, pomagamy w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej i kontaktów z małoletnimi dziećmi.
Prawo rodzinne
Doradzamy we wszelkich sprawach związanych z prawem rodzinnym, a także w sprawach o podział majątku.

Prawo rodzinne

Kancelaria oferuje pomoc osobom fizycznym we wszelkich sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Reprezentujemy Klientów m.in. w sprawach o rozwód - w tym o rozwód z orzekaniem o winie współmałżonka. W trakcie pierwszej porady prawnej, Klient otrzymuje informacje na temat postępowania rozwodowego, wskazujemy jakie konsekwencje wynikają z ewentualnego orzeczenia winy w rozpadzie pożycia małżonków, doradzamy jakie są możliwości w zakresie uregulowania władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi Stron. W ramach tego postępowania także inicjujemy lub pomagamy bronić się przed roszczeniami alimentacyjnymi. W niektórych przypadkach istnieje także możliwość uzyskania zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych, poprzez uzyskanie alimentów na czas trwania sprawy o rozwód.

Rodziców zainteresowanych wspólnym wykonywaniem władzy rodzicielskiej po rozstaniu, polecamy sporządzenie stosownego planu wychowawczego.

W większości przypadków, nieuniknioną konsekwencją orzeczenia rozwodu, jest upadek stosunków osobistych między byłymi małżonkami. Często długoletnia batalia sądowa o samo wyrzeczenie rozwodu, stanowi jednak dopiero początek prawdziwych problemów.

Po rozwodzie zachodzi bowiem konieczność uregulowania spraw majątkowych: podziału majątku wspólnego, a często ustalenia zasad spłaty wspólnych kredytów.

W ramach oferty świadczonych usług, pomagamy także w czynnościach zmierzających do działu majątku wspólnego małżonków, oraz uzyskania rozdzielności majątkowej z datą wstecz.

Zakres świadczonych przez Kancelarię usług obejmuje także prowadzenie sprawy o alimenty - zarówno w ramach spraw rozwodowych oraz jako postępowania odrębne. W ramach porady prawnej, Klient otrzymuje informacje m.in. co do kręgu osób uprawnionych i zobowiązanych z tytułu alimentów, zasad i warunków ich otrzymania,  warunków zwiększenia lub zmniejszenia ich wysokości, uzyskania alimentów od osób przebywających za granicą, oraz zasadach dochodzenia roszczeń z tego tytułu. Pomagamy sporządzać poszczególne pisma procesowe, jak i reprezentujemy Klientów w całym postępowaniu o alimenty.

Posiadamy także doświadczenie w sprawach o ustalenie ojcostwa oraz o ubezwłasnowolnienie częściowe i całkowite.

Drukuj E-mail

Odwiedź naszego bloga o rozwodach:

Kraków rozwód

Często zadawane pytania na temat spraw o rozwód:

 

Koszt porady prawnej w sprawie o rozwód wynosi 150 PLN brutto.

 

Przedział cen bywa różny i zależy m.in. od długości trwania sprawy, ilości rozpraw itd.

Koszt reprezentacji w naszej Kancelarii wynosi od 1.500 PLN+

Szczegóły na ten temat dostępne są w artykule: ile kosztuje rozwód?

Konkretną wycenę usługi przedstawiamy na pierwszym spotkaniu z Klientem.

 

Na takie pytanie nie ma niestety konkretnej odpowiedzi. Długość trwania sprawy zależy bowiem od wielu czynników.

Zdarza się uzyskać wyrok rozwodowy w ~3-4 miesiące od daty złożenia pozwu.

Sprawy z orzekaniem o winie trwają zdecydowanie dłużej. W tego rodzaju postępowaniach z reguły zachodzi bowiem konieczność przesłuchiwania świadków.

 

Na to pytanie, możemy udzielić konkretnej odpowiedzi w trakcie pierwszego spotkania.

Czasem bowiem, uzyskanie wyroku o rozwód z orzeczeniem o winie jest relewantne tylko w aspekcie słusznościowym.

Niekiedy jednak, jest to istotne by uzyskać odpowiednie alimenty. 

 

Jeżeli sprawa toczy się, lub winna toczyć się w Polsce - nie ma przeszkód by podjąć się reprezentacji Klienta przebywającego za granicą.

Co do zasady prowadzimy sprawy o rozwód w Krakowie, działamy jednak na obszarze całej Małopolski i na Śląsku.

 

To zależy od potrzeb uprawnionych i możliwości zarobkowych i finansowych zobowiązanego.

Podejmując się prowadzenia sprawy, pomagamy ustalić odpowiednią kwotę alimentów.

Więcej szczegółów na ten temat dostępnych jest w artykule: od czego zależy wysokość alimentów?

 

Przez najprostszą sprawę o rozwód rozumiemy kazus, gdy małżonkowie nie posiadają wspólnych małoletnich dzieci, są zgodni co do woli uzyskania rozwodu bez orzekania o winie, uzgodnili zasady korzystania ze wspólnego mieszkania po rozwodzie (lub nie mieszkają we wspólnym lokalu), i żaden z nich nie występuje o alimenty.

W tej sytuacji opłata sądowa wyniesie 600 PLN, ale po orzeczeniu rozwodu sąd zwróci 300 PLN.

Małżonkom, którzy uzgodnili w powyższy sposób warunki rozwodu, proponujemy kompleksową usługę polegającą na sporządzeniu pozwu, odpowiedzi na pozew, przygotowaniu stron do rozprawy i reprezentacji powoda/powódki na rozprawie. Koszt takiej usługi wynosi 1500 PLN brutto.

 

Tak. Gdy małżonkowie wyrażają wolę ugodowego zakończenia sprawy, oferujemy usługi mediacji w sprawach o rozwód. Pomagamy wypracować kompromis nie tylko w sferze stosunków osobistych, ale i majątkowych.

Tego rodzaju postępowanie, nie zastępuje ani nie jest alternatywą dla wyroku rozwodowego. Pozwala jednak wypracować zgodne stanowisko stron, co ułatwia i przyśpiesza uzyskanie rozwodu.

Nie zajmujemy się natomiast terapią małżeńską.

 

To zależy od stopnia skomplikowania sprawy. By rzetelnie napisać pozew lub odpowiedź na pozew, musimy ustalić stan faktyczny sprawy i oczekiwania Klienta. Konkretną stawkę jesteśmy w stanie podać na pierwszym spotkaniu. Koszt takiej porady prawnej wynosi 150 PLN brutto. 

Porady prawne online / analiza umów online.
Napisz do nas, w ciągu 24 h prześlemy wycenę usługi prawnej.
wpisz swoje imię i nazwisko!
Wpisz swój email.
Napisz do nas!
Wybierz pliki

 

 

Drukuj

kancelaria@krmp.pl | +48 606 89 77 39 | 12 357 15 10 | Czarnowiejska 8/1, 31-126 Kraków | oddział: Czernichów 40, 32-070 Czernichów

Strona korzysta z tzw. cookies. 
Odwiedzający, godzą się na ich użycie,
zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Szczegóły w regulaminie.