Sprawy o rozwód
Specjalizujemy się w reprezentacji w sprawach o rozwód, także z orzekaniem o winie
Rozwód bez orzekania o winie
Gdy takie jest oczekiwanie Klienta, pomagamy uzyskać rozwód w sposób polubowny, możliwie ograniczając konieczność wywlekania osobistych spraw małżonków.
Plan rozwodu
W trakcie spotkania z radcą prawnym, ustalamy oczekiwania Klienta i sporządzamy optymalny plan rozwodu.
Władza rodzicielska
Poza kwestią rozwodu, pomagamy w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej i kontaktów z małoletnimi dziećmi.
Prawo rodzinne
Doradzamy we wszelkich sprawach związanych z prawem rodzinnym, a także w sprawach o podział majątku.

Prawo rodzinne

Kancelaria oferuje pomoc osobom fizycznym we wszelkich sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.


kancelaria kraków
Rodzina, dla wielu osób jest po prostu najważniejsza. Uważamy podobnie. Dlatego prawo rodzinne, stanowi jedną z najważniejszych dziedzin prawa, a zarazem jedną z naszych głównych specjalizacji.
radca prawny Michał Podolec

Radca prawny kraków

Zakres usług:


Specjalizujemy się w sprawach o rozwód. Zajmujemy się zarówno sprawami o rozwód z orzekaniem o winie jak i o rozwód bez orzekania o winie.


Reprezentujemy Klientów także w sporach o alimenty tj. o ich ustalenie, zabezpieczenie, podwyższenie lub obniżenie. W ramach porady prawnej, Klient otrzymuje informacje m.in. co do kręgu osób uprawnionych i zobowiązanych z tytułu alimentów, zasad i warunków ich otrzymania, warunków zwiększenia lub zmniejszenia ich wysokości, uzyskania alimentów od osób przebywających za granicą, oraz zasadach dochodzenia roszczeń z tego tytułu. Pomagamy sporządzać poszczególne pisma procesowe, jak i reprezentujemy Klientów w całym postępowaniu o alimenty.


Zajmujemy się sprawami związanymi z władzą rodzicielską, a w szczególności o jej pozbawienie, ograniczenie lub przywrócenie. Rodzicom zainteresowanym wspólnym wykonywaniem władzy rodzicielskiej po rozstaniu, proponujemy pomoc w sporządzeniu stosownego planu wychowawczego.


Reprezentujemy Klientów w sporach o ustalenie kontaktów z dzieckiem jak i o ustanowienie opieki naprzemiennej.


Rozwód, niezwykle często to dopiero początek prawdziwych problemów. Do rozstrzygnięcia pozostaje bowiem kwestia podziału majątku wspólnego. Zajmujemy się zarówno negocjacjami jak i przygotowaniem stosownych porozumień w tej materii, jak i reprezentacją w sprawie o podział majątku wspólnego po rozwodzie.


Niekiedy przed inicjacją sprawy o rozwód warto rozważyć wszczęcie sprawy o rozdzielność majątkową z datą wstecz. Bywa to niezbędna zwłaszcza gdy jeden z małżonków nie dopuszcza drugiego do majątku wspólnego lub gdy zachodzi duże ryzyko jego ukrycia lub roztrwonienia.


Zajmujemy się sprawami o ubezwłasnowolnienie częściowe i całkowite, zarówno z powodu chorób jak i uzależnień.


Udzielamy porad, sporządzamy pisma i wnioski oraz reprezentujemy Klientów w sprawach o przysposobienie (adopcję).


Radca prawny kraków

Koszty:


Koszt spotkania z radcą prawnym lub adwokatem wynosi 150 PLN brutto.

Przyjmujemy płatności gotówką, oraz kartami: Visa, Mastercard, Maestro, Americanexpress, Vpay, Apple pay.

Usługi prawne online rozliczamy systemem PayPal, Przelewy24 lub przelewem tradycyjnym.


Przedział cen bywa różny i zależy m.in. od charakteru sprawy, długości jej trwania, ilości rozpraw itd.

Konkretną wycenę usługi przedstawiamy na pierwszym spotkaniu z Klientem.Radca prawny kraków

Porady prawne online:


Porady prawne online.
Napisz do nas, w ciągu 24 h prześlemy wycenę usługi prawnej.
wpisz swoje imię i nazwisko!
Wpisz swój email.
Napisz do nas!
Wybierz pliki
Rozwód przez Internet
Wypełnij ankietę by otrzymać wycenę reprezentacji w sprawie o rozwód.
wpisz swoje imię i nazwisko!
Wpisz swój email.
W razie dodatkowych pytań, chcielibyśmy do Ciebie zadzwonić.
Wpisz miejscowość, w której zawarto małżeństwo.
Wpisz imiona, nazwiska i daty urodzeń dzieci Stron. Proszę także opisać ewentualne szczególne potrzeby danego dziecka (np. z powodu choroby)
Napisz kiedy Strony poznały się.
Napisz przyczyny zawarcia małżeństwa (np.: z miłości, presja rodziny, ciąża)
Opisz jak funkcjonowało małżeństwo do czasu gdy nie ujawnił się rozpad pożycia.
napisz czy małżonkowie w drodze uzgodnień lub metodą faktów dokonanych podzielili się obowiązkami domowymi i czy podział ten był akceptowany lub stanowił źródło kłótni;
Szczegółowo opisz jakie są przyczyny rozwodu.
Napisz także kto je inicjował i czego dotyczyły.
czy małżonkowie byli względem siebie pomocni w potrzebie?
Jeżeli nie - należy opisać okoliczności w jakich ujawniono fakt zdrady oraz dowody potwierdzajce zdradę
Jeżeli tak - napisz czy było podejmowane leczenie przymusowe, czy zdarzały się pobyty w izbie wytrzeźwień
wpisz także który komisariat przeprowadzał czynności i czy założono niebieską kartę
Napisz także jakie jest źródło tego dochodu
Napisz także jakie jest źródło tego dochodu
Wpisz kwoty, źródła zadłużenia, cel zaciągniętego długu
Wpisz kwoty, źródła zadłużenia, cel zaciągniętego długu
Wpisz kwoty, źródła zadłużenia, cel zaciągniętego długu
Jeżeli tak - wpisz także datę jej zawarcia.
m.in. majątek kawalerski, otrzymane darowizny, spadki
m.in. majątek kawalerski, otrzymane darowizny, spadki
nieruchomości, oszczędności, przedsiębiorstwa, udziały/akcje/jednostki uczestnictwa, inne ruchomości o znacznej wartości
Proszę także uzasadnić taki osąd.
Proszę wpisać kwoty i rodzaj wydatku.
Proszę wpisać kwoty i rodzaj wydatku.
Czy kwota ta jest wystarczająca?
Uzupełnij jeżeli oczekiwanym rozstrzygnięciem jest jeszcze inny sposób orzeczenia o władzy rodzicielskiej (np. gdy jedno z dzieci ma być pod opieką jednego rodzica, a drugie dziecko - pod opieką drugiego)
Jeżeli tak - uzasadnij
Wybierz pliki

Radca prawny kraków

Najnowsze wpisy na blogu:przemoc w rodzinie

Co grozi za stosowanie przemocy w rodzinie?

Agresywny współmałżonek, stosowanie przemocy psychicznej, ekonomicznej, seksualnej, a nawet fizycznej. Są to częste przyczyny interwencji Policji czy powody do założenia tzw. Niebieskiej Karty. 

Czytaj więcej
ubezwłasnowolnienie alkoholika

Legitymacja czynna w sprawach o ubezwłasnowolnienie osoby uzależnionej od alkoholu

Zazwyczaj, nałóg alkoholowy prędzej czy później doprowadza do sytuacji, w której uzależniony nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem. Właśnie po to, aby pomóc takim osobom, powstała...

Czytaj więcej
Zgoda na zarząd majątkiem wspólnym

Zgodny zarząd majątkiem wspólnym | krmp.pl

Małżonkowie funkcjonujący w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, co do zasady powinni zarząd majątkiem wspólnym wykonywać w sposób zgodny. W szczególności zaś, powinni sobie wzajemnie udzielać...

Czytaj więcej

Rozwód z osobą chorą psychicznie | krmp.pl

W praktyce zdarza się, że przyczyną rozkładu pożycia jest choroba psychiczna małżonka. Pytanie, czy takie schorzenie może uzasadniać rozwiązanie małżeństwa, skoro jest ono zawierane na dobre i na złe?

Czytaj więcej

Niezawodowa rodzina zastępcza | krmp.pl

Nie każdy jest zdolny do tego, by móc obdarzyć miłością obce, często nieperfekcyjne dziecko. Na szczęście jednak są tacy ludzie. Alternatywą (a czasem pierwszym krokiem) dla adopcji, jest tzw. niezawodowa...

Czytaj więcej
Władza rodzicielska a pieniądze

Władza rodzicielska na wagę złota | krmp.pl

To że pieniądze to nie wszystko - każdy wie. Czasem jednak argument zasobności portfela, bywa wykorzystywany przy okazji walki o władzę rodzicielską. Czy aby na pewno słusznie?

Czytaj więcej
Podział grobu po rozwodzie

Podział grobu po rozwodzie | krmp.pl

Grobowiec, niekoniecznie pod postacią piramidy, może być rzeczą o znacznej wartości. Nie tylko pod względem użytkowym czy sentymentalnym, ale i majątkowym. Czy tego rodzaju rzecz, może być...

Czytaj więcej
Jakie znaczenie ma wkład w obowiązki domowe w sprawie o dział majątku? | krmp.pl

Jakie znaczenie ma wkład w obowiązki domowe w sprawie o dział majątku? | krmp.pl

Praktyka sądowa uczy, że w większości przypadków, ex-małżonkowie akceptują podział majątku wedle zasad fifty - fifty. Ewentualnie w ramach takich sporów, kłócą się o wartości aktywów, czy nakłady...

Czytaj więcej

 

Drukuj

kancelaria@krmp.pl | +48 606 89 77 39 | +48 698 88 74 84 | 12 357 15 10 | Czarnowiejska 8/1, 31-126 Kraków | oddział: Franciszka Stefczyka 25, 32-070 Czernichów